Kommunens organisation - schema

  En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. Man kan säga att fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen.

  I kommunfullmäktige fattas de stora övergripande besluten som gäller hela kommunen, till exempel budget och skattenivå. Kommunfullmäktige utser också vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.

  Knutna till nämnderna finns förvaltningar som genomför besluten och sköter den dagliga verksamheten – det är här alla anställda medarbetare och chefer finns.

  Från och med 1 januari 2019 ingå Kulturskolan i Ludvika kommun i Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) och räddningstjänsten ingår i Räddningstjänsten Dala mitt.

  Organisationsschemat nedan gäller från 1 januari 2020.

  Ludvika kommuns organisations schema

  Kommunala bolag

  Ludvika kommun har en del av kommunens verksamhet i bolagsform och har därför ägarintressen i ett antal olika aktiebolag, föreningar och stiftelser.

  Kommunen har bildat en koncern med det helägda Ludvika kommun Stadshus AB som moderbolag. Bolaget är ska på övergripande nivå samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens ägande av bolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll vad gäller bolaget samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering.

  Ludvika kommuns bolagsorganisation

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-08-26

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.