Nyheter för placeringar inom förskola och fritidshem

Tieto Edu app

Nu registrerar du som är vårdnadshavare barnschemat i Edlevo-appen (tidigare Tieto Edu-app). Du meddelar också frånvaro inom förskola och fritidshem och ändrar dina kontaktuppgifter i appen.

Läs mer om vad som är nytt här nedan.

Här kan du hämta Edlevo-appen

Information om var du hämtar Edlevo - app för vårdnadshavare och hur du loggar in kan du läsa om här. 

Taxa

Från 1 januari varje år gäller en justering av maxtaxan med anledning av indexregleringen. Länk till taxan på hemsidan.

Kommunens taxa

Från 1 januari varje år gäller en ny taxa vilket innebär en justering av procentsiffrorna. Länk till taxan på hemsidan.

Abonnemang av plats

Genom ett avtal med kommunen abonnerar du på en plats inom förskola och fritidshem. För allmän förskola eller om du som vårdnadshavare är exempelvis arbetslös eller föräldraledig gäller som tidigare särskilda regler. Länk till reglerna.

Barnschema

Barnschema inom förskola och fritidshem registreras i Edlevo-appen. Se information om appen. Länk till schemasidan.

Det är vårdnadshavarens sysselsättning som styr schemat. Om du blir arbetslös eller föräldraledig måste du meddela detta till barnomsorgshandläggaren.

VIKTIGT!

  • Ändring av schema i appen måste ske minst 1 dag innan de nya tiderna börjar gälla.

  • Numera måste varje placering ha ett schema. Personalen behöver ett fungerande schema för att planera sin verksamhet. Om du exempelvis är timvikare och behöver utöka tiden tillfälligt med kort varsel meddelar du personalen, eller går in i appen och justerar tiden.

  • Det är inte längre möjligt att registrera barnschemat via ”Mina sidor för förskola och fritidshem”.

Frånvaroanmälan till förskola och fritidshem

Du rapporterar frånvaro för ditt barn i förskola och fritidshem genom Edlevo-appen. Se information om appen. Länk till sidan om frånvaroanmälan.

Tänk på att även meddela frånvaro till skola för fritidsbarnen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter ändrar du i Edlevo-appen. Det är viktigt att vi har rätt information för att kunna kontakta dig.

Se information om appen. Länk till sidan Ändra dina kontaktuppgifter.

Fakturan

Inga timmar redovisas längre på fakturan då du abonnerar på en plats. Du kan se ditt barns vistelsetid i appen – Edlevo-appen.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: