Disponentparken

Disponentparken i Grängesberg, med anor från 1896, är idag en välbesökt kulturpark och ett populärt utflyktsmål för både stora som små. Här finns bland annat café, växthus, rhododendrondal och lindallé. Trädgården och parkområdet är under renovering och utveckling.

Disponentparken, Grängesberg

LONA-stöd till utveckling

Disponentparkens vänner har tillsammans med Ludvika kommun blivit beviljade projektpengar för att restaurera och utveckla området Sinnenas trädgård här vid Disponentparken i Grängesberg. Projektet ska utveckla habitatmiljöer för vilda pollinerare samt skyltning och information för parkbesökare och allmänhet.

Sinnenas trädgård är ett område i anslutning till den engelska parken och anlades i nuvarande form år 2000 under Trädgårdsföreningens tid. Under 2021-2022 ska platsen återigen komma till liv efter många års förfall. Trädgården ska både stimulera det naturliga vilda insekts- och djurlivet samt fungera som en stilla återhämtningsplats för människan. Platsen omfattar örtagård på cirka 50 kvm, en damm som anlades vid sekelskiftet 1900, ett lusthus, en rosenpergola samt perenna rabatter där cirka 35 kvm ska nyanläggas.

Kring området finns dungar av bärbuskar, äppel-, päron-, körsbärsträd, enorma lindar, rönn, paradisäpple samt andra lövträd. Nedanför dammen finns även en solbelyst grässlänt med buskar och träd där det ska skapas boplatser för pollinerare. Äldre perennrabatter har fått växa upp till ängsytor med gräs och inhemska örter. Det finns stående död ved med håligheter, stenröse med växtlighet och anlagd bäck som ska rinna ner mot dammen. Dessa områden ska ses över och förbättras för att skapa boplatser.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Följ gärna LONA-projektet genom ett besök i parken, på Disponentparken.com Länk till annan webbplats. eller på Disponentparkens Facebook sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: