Anmälan om feriejobb inom föreningar och kommun

Här anmäler ni i föreningar och Ludvika kommun de feriearbeten som ni erbjuder ungdomar sommaren 2023. Anmäl feriejobben senast den 19 februari. De ungdomar som har rätt att få feriejobb är de som är folkbokförda i Ludvika kommun och vara född 2005, 2006 eller 2007.

Ungdomen får enbart jobba på ett av årets feriejobb som betalas av kommunen. Ni som anställer ska informera ungdomen om detta och samtidigt fråga om de tackat ja till något annat jobb som betalas av kommunen. Om ni är osäker på om jobbet är betalt av kommunen eller inte kan ni kontakta och fråga feriejobbshandläggarna.

Ansökningarna kommer att skickas både till er som anställer ungdomarna och till Ludvika kommun.

Så här går det till!

 • Fyll i formuläret nedan, senast 19 februari
 • Ludvika kommun sammanställer alla platser.
 • Jobben publiceras senast 24 februari på ludvika.se.
 • Ansökningstiden är till och med 2 april.
 • Ni väljer ut ungdomar och anställer ungdomar samt meddelar de som inte erbjuds jobb senast 14 maj.
 • Meddela namnen på de som erbjudits jobben till feriejobbsadministratörerna senast 14 maj.

Viktigt att veta!

 • Ungdomen måste vara folkbokförd i Ludvika kommun.
 • Född år 2005, 2006 eller 2007.
 • En vuxen handledare har det övergripande ansvaret och måste finnas närvarande på arbetsplatsen hela tiden.
 • Arbetstiden Ludvika kommun ersätter är 6 timmar/dag, inklusive 30 min rast som ingår i arbetstiden och totalt max 90 timmar/ungdom.
 • Perioderna är på tre veckor.
  Period 1, 24-26
  Period 2, 27-29
  Period 3, 30-32
 • Det är ni som söker feriearbetare som anställer och betalar ut lön till ungdomen. Om arbetstiden infaller kväll efter 19.00 eller helger ersätter ni som anställer ungdomen för OB-tillägget.
 • Ludvika kommun ersätter er i efterskott för lönekostnad, arbetsgivaravgiften och FORA försäkring. Vi ersätter inte för OB-tillägg.
 • Alla övriga kostnader betalas av er.
 • Lönen är avtalsenlig:
  Det år personen fyller 18 år, 98 kr/timme.
  Under 18 år, 81 kr/timme
  (Lönen ovan är enligt 2022, kan komma att ändras inför sommaren 2023, meddelas senare).
 • Ungdomen får endast arbeta en period/år med ersättning via kommunen.
 • Vårdnadshavare måste samtycka skriftligt till anställning för ungdomar under 18 år.
 • De lagar och regler som finns ska följas, till exempel de som reglerar arbetstid och arbetsmiljö, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Pdf, 678.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl de feriejobb ni har att erbjuda nedan

Jag har läst och förstått innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, se länk i texten ovan. * (obligatorisk)
Jag har läst och förstått innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, se länk i texten ovan.gata/box, c/o, postnummer och ort


namn och telefonnummer till den som kommunen kan kontakta

e-post till den lämnar uppgifter/som kommunen kan kontakta
Period
Period

Var det huvudsakliga arbetet ska ske

Exempel: ledare i fotbollsskola


Kontakta oss

Lotta Eriksson

Monica Lundholm

0240-56 54 61

Telefontid 09.00–15.00

feriearbete@ludvika.se

Sidan uppdaterades: