Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Den som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Det finns riktlinjer om buller för olika situationer. Industrier, trafik, tekniska anordningar i bostadshus, konserter och arrangemang har alla sina riktlinjer. Miljöbalken ger myndigheterna möjlighet att ställa krav om riktlinjerna överskrids. Miljöbalken säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör omgivningen.

En verksamhetsutövare är skyldig att känna till den påverkan verksamheten har på omgivningen. Det kan innebära utredning av de bullerstörningar som den egna verksamheten orsakar och att på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Myndighetsnämnden miljö och bygg är tillsynsmyndighet.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg 
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: