Priser och stipendier inom kultur och fritid

Här kan du läsa mer om priser och stipendier på kultur- och fritidsverksamheterna.

Ludvika kommuns kulturpris

Ludvika kommuns kulturpris utdelas årligen till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet.

Kulturpriset kan utdelas till person som är född i, är eller har varit verksam i Ludvika kommun. Priset kan även utdelas till person som på annat sätt har anknytning till kommunen, eller för denna har utfört någonting särskilt värdefullt.

Kulturpriset uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd utser kulturpristagare. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från nämnden.

Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.
Förslagsställaren ska ange en motivering.

Prissumman är 30 000 kr.

Senast 1 september skall förslag på kulturpristagare vara verksamheten för Kultur och ungdom,  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.seFörslagsställarens namn och adress skall anges.

Björkmanska kulturpriset

Björkmanska kulturpriset ur stiftelsen civilingenjör Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond.

Björkmanska kulturpriset utdelas årligen:

  • I första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården.
  • I andra hand till Ludvika Musikskolas elever, dock ej enskild elev.
  • I tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.
Förslagsställaren ska ange en motivering.

Björkmanska kulturfonden förvaltas av Ludvika kultur- och samhällsutvecklingsnämnden som även utser kulturpristagaren. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten och på förslag från verksamheten för kultur och ungdom. Priset kan endast delas ut en gång till en och samma person.

Senast 30 oktober ska förslag på kulturpristagare vara kultur- och ungdomsenheten, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Förslagsställarens namn och adress ska anges.

Priset utdelas i januari kommande år efter att utdelnings- och räntebesked inkommit. Summan variera därav varje år.

År 2020 var priset 131 000 kr.

Arbetsstipendium för kulturverksamhet

Ludvika kommuns arbetsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturområden. Stipendiet avser kommande insatser och ska utgöra ett stöd för en kulturverksamhet som vederbörande är sysselsatt med, eller avser att ägna sig åt.

Arbetsstipendiet utdelas till person eller kollektiv som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden utser stipendiat och har därvid rätt att höra erforderlig expertis.

Ansökan ska innehålla beskrivning om vad du har för erfarenheter och eventuella utbildningar kopplat till kulturverksamheten. I ansökan ska bifogas exempel på din konstverksamhet. Exempelvis länk till egen eller kollektivets webbsida, kompendium innehållande bilder. För scenkonst behövs rörligt materiel.

Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet utdelas årligen. Stipendiet uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika kultur- och samhällsutvecklingsnämnd utser stipendiat.

Stipendiet är 25 000 kr.

Sista ansökningsdag är 30 april. Skickas till kultur- och ungdomsenheten, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika eller e-post kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Kobbanpriset

Idrottsstipendiet Kobbanpriset kan gå till lovande enskild idrottsperson eller kollektiv hemmahörande i Ludvika.

Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater.

Förvaltningen skickar årligen ut ett brev till idrottsföreningarna där kandidater kan förslås till stipendiet.

Stipendiaterna utses av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden på förslag från förvaltningen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämden beslutar om stipendiater vid sitt sammanträde i oktober varje år.

Prissumman är 10 000 kr.

Sista ansökningsdag 31 oktober.

Nomineringen ska innehålla:

  • Föreningens namn, kontaktperson
  • Förslagsställarens namn, adress och telefonnummer.
  • Föreslagen person/kollektiv, födelseår och kontaktuppgifter.
  • Motivering.

Nomineringen skickas till verksamheten för Fritid och idrott, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Paljakapriset

Paljakapriset är ett pris för unga kulturutövare (under 30 år) som verkar i Dan Anderssons anda och har anknytning till bygden.

Den vindpeng som delas ut via vindkraftsparken på Paljakoberget kallas för Paljakapriset. 0,25 procent av bruttointäkten för den samlade elförsäljningen går till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen i Ludvika kommun – som i sin tur delar ut priset.

Pristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från juryn. Juryn består av representanter från Dala Vind AB samt programgruppen för Dan Andersson-veckan.

Förslag till pristagare skickas senast 31 maj 2022 till:

Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
771 82 Ludvika

Eller via e-post till: kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: