Priser och stipendier inom kultur och fritid

Här kan du läsa mer om priser och stipendier på kultur- och fritidsverksamheterna.

Ludvika kommuns kulturpris

Ludvika kommuns kulturpris utdelas årligen till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet.

Kulturpriset kan utdelas till person som är född i, är eller har varit verksam i Ludvika kommun. Priset kan även utdelas till person som på annat sätt har anknytning till kommunen, eller för denna har utfört någonting särskilt värdefullt.

Kulturpriset uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd utser kulturpristagare. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från nämnden.

Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.
Förslagsställaren ska ange en motivering.

Prissumman är 30 000 kr.

Senast 1 oktober 2022 skall förslag på kulturpristagare vara verksamheten för Kultur och ungdom,  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.seFörslagsställarens namn och adress skall anges.

Tidigare pristagare av Ludvika kommuns kulturpris

Tidigare pristagare av Ludvika kommuns kulturpris, år och namn

1963

Gunnar Eddegren och Olof Göthe

1964

Alf Ahlberg

1965

Gunnar Björkman

1966

Ove U Bohlin

1967

Uno Andersson och Bo Eriksson

1968

Hillevi Blylods

1969

Folke Berge och Gösta Hällström

1970

Allan Boström och Elis Enbäck

1971

Olle Svensson och Agda Bergqvist

1972

Kerstin Rasmussen och Svante Rydberg

1973

Folke Larsson och Carl-Gustav Malmgren

1974

Nils Thorelus, Nils Göte Håkansson och Enar Kihlberg

1975

Marianne Kjällgren och Sigvard Wikström

1976

Hallgärd Hedman och Lage Rapp

1977

Gruppen Visor vid Väsman och Sigrid och Einar Haag

1978

Bertil Blomberg och Lilly Wästborn

1979

Einar Blom och Elon Olausson

1980

Henry Eriksson och Erik Yngström

1981

Lennart Ljung och Hildegard Uhlman

1982

Nils Parling och Anton Hedlund

1983

Åke Bengtsson, Karl-Erik Anestedt och Fritz Tallmer

1984

Erik Deljeskog och Sigurd Karlsson

1985

Bertil Borgljung

1986

Torsten Dybeck och Jan-Olof Tejde

1987

Eva Burman och Nils Munck

1988

Björn Hedén och Björn Jadling

1989

Saxdalens Manskör

1990

Sören Ekebjörns

1991

Ludvika Minicirkus

1992

Olle Wallman

1993

Örjan Einarsson och Teddy Gummerus

1994

Harry Danielsson och Anders Dahlberg

1995

Bengt-Emil Johnsson

1996

Charlie Norman

1997

Anneli Gullmar och Sonja Olsson

1998

Barbro Jadling och Erik Nordström

1999

Frans van Bruggen och Birgitta Jansson

2000

Roger Broberg och Tore Johansson

2001

Lennart Eriksson, Reidar Falk och Lars Persson

2002

Birgitta Ahrås och Berit Odnegård

2003

Eva Dahlman och Bengt-Åke Malmqvist

2004

Janos Jurka och Boel Werner

2005

Barbro Gummerus

2006

Åke Lundeberg och Ludvika Oratoriekör med dess ledare Jörgen Engström

2007

Nils Carlsson och Peter ”Pain” Tägtgren

2008

Barbro och Ola Nordström och Ludvika Musikkår

2009

Bertil Danielsson

2010

Linda Rattfelt, Peter Grind och Ingela Haaranen

2011

Lars Fredriksson och Anders Haraldsson

2012

Kerstin och Bengt Elde

2013

Gunnar Morén

2014

Britt-Marie och Sixten Alm

2015

Bosse Broberg, Roland Keijser och Nils Gustafsson

2016

Sören Engström

2017

Ann-Marie Gunnarsson

2018

Åke Jonsson

2019

Cecilia Rydinger

2020

Evald Karlsson och Folke Larsson

2021

Birgitta ”Gigi” Karlstedt

2022

Daniel Thollin

Björkmanska kulturpriset

Björkmanska kulturpriset ur stiftelsen civilingenjör Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond.

Björkmanska kulturpriset utdelas årligen:

  • I första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården.
  • I andra hand till Ludvika Musikskolas elever, dock ej enskild elev.
  • I tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.
Förslagsställaren ska ange en motivering.

Björkmanska kulturfonden förvaltas av Ludvika kultur- och samhällsutvecklingsnämnden som även utser kulturpristagaren. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten och på förslag från verksamheten för kultur och ungdom. Priset kan endast delas ut en gång till en och samma person.

Senast 30 oktober ska förslag på kulturpristagare vara kultur- och ungdomsenheten, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Förslagsställarens namn och adress ska anges.

Priset utdelas i januari kommande år efter att utdelnings- och räntebesked inkommit. Summan variera därav varje år.

År 2022 var priset 115 000 kr.

Tidigare pristagare av Björkmanska kulturpriset

Tidigare pristagare av Björkmanska kulturpriset, år och namn

1993

Osvald Blixt, Ragnar Fredriksson, Holger Karlsson och Birger Swedberg
– 16 000 kr, 4 000 kr vardera

1994

Lisa Norman, Birger Lundberg och Nils-Erik Nordqvist
– 10 000 kr, 5 000 kr till Lisa, övriga 2 500 kr vardera

1995

Ludvika Dans- och musikskola – 15 000 kr

1996

Siv Andersson, Artur Gomersson, Aina Resare och Kjell Vadfors
– 24000 kr, 9 000 kr till Siv, övriga 5 000 kr vardera

1997

Ludvika Dans- och musikskola – 25 000 kr

1998

Lars Olof Herou – 25 000 kr

1999

Rudolf Peterson – 12 000 kr

2000

Stiftelsen Cassels Donation – 28 000 kr

2001

Agneta Frejd – 34 000 kr

2002

Lars ”Knallis” Johansson – 55 000 kr

2003

Västerbergslagens Dans- och musikskola – 50 000 kr

2004

Bengt Grundmark – 50 000 kr

2005

Dan Thunberg 33 000 kr

2006

Ulla Geijer – 46 000 kr

2007

Anna-Karin Andersson – 57 000 kr

2008

Västerbergslagens Dans- och musikskola – 76 000 kr

2009

Stiftelsen Cassels Donation – 112 000 kr

2010

Sven Åhl – 48 000 kr

2011

Lars Åhlström – 60 000 kr

2012

Nils Eriksson – 70 000 kr

2013

Bengt Östberg – 85 000 kr

2014

Christer Fredriksson – 93 000 kr

2015

Stiftelsen Cassels Donation – 129 000 kr

2016

Västerbergslagens Kulturskola – 130 000 kr

2017

Elov Danielsson – 136 000 kr

2018

Johannes Graaf – 125 000 kr

2019

Erik Andersson – 155 000 kr

2020

Maria Norgren – 131 000 kr

2021

Birgitta Ahrås – 21 590 kr

2022

Ragnar Nåhem – 115 000 kr

2023

Hans Häglund - 157 000 kr

Arbetsstipendium för kulturverksamhet

Ludvika kommuns arbetsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturområden. Stipendiet avser kommande insatser och ska utgöra ett stöd för en kulturverksamhet som vederbörande är sysselsatt med, eller avser att ägna sig åt.

Arbetsstipendiet utdelas till person eller kollektiv som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden utser stipendiat och har därvid rätt att höra erforderlig expertis.

Ansökan ska innehålla beskrivning om vad du har för erfarenheter och eventuella utbildningar kopplat till kulturverksamheten. I ansökan ska bifogas exempel på din konstverksamhet. Exempelvis länk till egen eller kollektivets webbsida, kompendium innehållande bilder. För scenkonst behövs rörligt materiel.

Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet utdelas årligen. Stipendiet uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika kultur- och samhällsutvecklingsnämnd utser stipendiat.

Stipendiet är 25 000 kr.

Sista ansökningsdag är 30 april. Skickas till kultur- och ungdomsenheten, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika eller e-post kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Tidigare stipendiater av Arbetsstipendium för kulturverksamhet

Tidigare stipendiater av Arbetsstipendium för kulturverksamhet, år och namn

1978

Sven Åhl, Nils Holmdahl, Helene Littmarck och Björn Sandström

1979

Maria Backman, Frans van Bruggen, Mari-Anne Kjällgren och Tomas Sandström

1980

Mats Eriksson, Maria Norgren, Lars Trygg och Erik Jakobsson

1981

Björn Jadling, Björn Hedén, Hans Wahlberg och Willy Norström

1982

Nils Holmdahl och Sören Ekebjörns

1983

Nils Holmdahl och Nils-Erik Nordqvist

1984

Tia Johansson och Teddy Gummerus

1985

Nils Holmdahl och Boel Odnegård

1986

Lennart Engström, Jörgen Engström och Lisa Hägglund

1987

Klas Sjöblom

1988

Roger Broberg, Anita Heed, Ludvika Minicirkus och Britt-Marie Holmström

1989

ABF:s studiecirkel och Bertil Danielsson

1990

Nils Holmdal, Susanne Modin och Nils-Erik Nordqvist

1991

Kerstin Backman, Lisa Norman och Henry Eriksson

1992

Teddy Gummerus, Susanne Modin och Berit Odnegård

1993

Eva Flytström Persson, Kjell Vadfors, Lilian Gustavsson och Lisa Norman

1994

Bodil Eriksson och Birgitta Karlestedt

1995

Anita Carlsson och Claes Söderberg, Ulriksbergs bygdecirkel, Lisa Norman och Lilian Gustavsson, Sonja Olsson, Kjell Vadfors

1996

Ludvika Minicirkus, Gunne Ramberg, Helena Rask och Mikael Sjödin

1997

Barbro Jadling, Göran Karlsson och Johan Rydberg

1998

Daniel Furugren och Barbro Nordström

1999

Björn Hedén och My Lindblad

2000

Britt-Marie Rydberg och Studiecirkeln ”Det gamla Grangärde”

2001

Eva Larsson och Lotta Tunbjörk

2002

Maja Gunn och Tobias Nilsson

2003

Caroline Valdemarsson och Roland Löfgren

2004

Maja Gunn och Johan Bodin

2005

Gisela Karlestedt, Kristina Jansson och Inger Andersson

2006

Helene Littmarck Holmdahl och Staffan Svensson

2007

Pär Eriksson och Lars Fredriksson

2008

Sofia Draco och Arne Säll

2009

Joakim Frost

2010

Tore Johansson

2011

Daniel Erkers och Tobias Johansson

2012

Isabela Duarte Nilsson

2013

Simon Hjortek

2014

Markus Rosendal

2015

Jesper Bark och Ellinor Brolin

2016

Ludvika Minicirkus

2017

Andreas Otterberg

2018

Roger Broberg

2019

Heidi Baier

2020

Johan Bodin

2021

Maria Backman

2022

Peter Bergström

Kobbanpriset

Idrottsstipendiet Kobbanpriset kan gå till lovande enskild idrottsperson eller kollektiv hemmahörande i Ludvika.

Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater.

Förvaltningen skickar årligen ut ett brev till idrottsföreningarna där kandidater kan föreslås till stipendiet.

Stipendiaterna utses av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden på förslag från förvaltningen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämden beslutar om stipendiater vid sitt sammanträde i oktober varje år.

Prissumman är 10 000 kr.

Sista ansökningsdag 31 oktober (2022 förlängd till 30 november).

Nomineringen ska innehålla:

  • Föreningens namn, kontaktperson.
  • Förslagsställarens namn, adress och telefonnummer.
  • Föreslagen person/kollektiv, födelseår och kontaktuppgifter.
  • Motivering.

Nomineringen skickas till verksamheten för Fritid och idrott, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika, eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Paljakapriset

Paljakapriset är ett pris för unga kulturutövare (under 30 år) som verkar i Dan Anderssons anda och har anknytning till bygden.

Den vindpeng som delas ut via vindkraftsparken på Paljakoberget kallas för Paljakapriset. 0,25 procent av bruttointäkten för den samlade elförsäljningen går till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen i Ludvika kommun – som i sin tur delar ut priset.

Pristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från juryn. Juryn består av representanter från Dala Vind AB samt programgruppen för Dan Andersson-veckan.

Förslag till pristagare skickas senast 31 maj 2023 till:

Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
771 82 Ludvika

Eller via e-post till: kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: