Priser och stipendier inom kultur och fritid

  Här kan du läsa mer om priser och stipendier på kultur- och fritidsverksamheterna.

  Ludvika kommuns kulturpris

  Ludvika kommuns kulturpris utdelas årligen till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet.

  Kulturpriset kan utdelas till person som är född i, är eller har varit verksam i Ludvika kommun. Priset kan även utdelas till person som på annat sätt har anknytning till kommunen, eller för denna har utfört någonting särskilt värdefullt.

  Kulturpriset uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika kultur- och fritidsnämnd utser kulturpristagare. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från nämnden.

  Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.

  Prissumman är 30 000 kr.

  Senast 1 september skall förslag på kulturpristagare vara verksamheten för Kultur och ungdom, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.fritid@ludvika.seFörslagsställarens namn och adress skall anges.

  Björkmanska kulturpriset

  Björkmanska kulturpriset ur stiftelsen civilingenjör Sven Björkman och Inga Björkman Frisks kulturfond.

  Björkmanska kulturpriset utdelas årligen:

  • I första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården.
  • I andra hand till Ludvika Musikskolas elever, dock ej enskild elev.
  • I tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

  Antal nomineringar ligger inte till grund för utnämning av priset.

  Björkmanska kulturfonden förvaltas av Ludvika kultur- och fritidsnämnd som även utser kulturpristagaren. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten och på förslag från verksamheten för kultur och ungdom. Priset kan endast delas ut en gång till en och samma person.

  Senast 30 oktober ska förslag på kulturpristagare vara kultur- och ungdomsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika, tillhanda. Eller via e-post till kultur.fritid@ludvika.se

  Förslagsställarens namn och adress ska anges.

  Priset utdelas i januari kommande år efter att utdelnings- och räntebesked inkommit. Summan variera därav varje år.

  År 2020 var priset 131 000 kr.

  Arbetsstipendium för kulturverksamhet

  Ludvika kommuns arbetsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturområden. Stipendiet avser kommande insatser och ska utgöra ett stöd för en kulturverksamhet som vederbörande är sysselsatt med, eller avser att ägna sig åt.

  Arbetsstipendiet utdelas till person eller kollektiv som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till kommunen.

  Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat och har därvid rätt att höra erforderlig expertis.

  Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet utdelas årligen. Stipendiet uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika kultur och fritidsnämnd utser stipendiat.

  Stipendiet är 25 000 kr.

  Sista ansökningsdag är 30 april. Skickas till kultur- och ungdomsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika eller e-post kultur.fritid@ludvika.se

  Kobbanpriset

  Idrottsstipendiet Kobbanpriset kan gå till lovande enskild idrottsperson eller kollektiv hemmahörande i Ludvika.

  Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater.

  Förvaltningen skickar årligen ut ett brev till idrottsföreningarna där kandidater kan förslås till stipendiet.

  Stipendiaterna utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag från förvaltningen.

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendiater vid sitt sammanträde i oktober varje år.

  Prissumman är 10 000 kr.

  Sista ansökningsdag 1 oktober.

  Nomineringen ska innehålla:

  • Föreningens namn, kontaktperson
  • Förslagsställarens namn, adress och telefonnummer.
  • Föreslagen person/kollektiv, födelseår och kontaktuppgifter.
  • Motivering.

  Nomineringen skickas till verksamheten för Fritid och idrott, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika, eller via e-post till kultur.fritid@ludvika.se

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsverksamhet
  kultur.fritid@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-10-12

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.