Befolkningsstatistik

Kommunen tar fram statistikuppgifter, analyser, områdesindelningar med mera och beställer också en årlig befolkningsprognos för kommunen.

Ludvika kommuns folkmängd

Den 31 december 2023 bodde det 26 402 personer i Ludvika kommun, en ökning med 49 personer jämfört med 2022. (källa SCB).

 

Befolkningsförändringar under 2023

Flyttnettot var +142. Det flyttade alltså in 142 fler personer än som flyttade ut (1 358 inflyttade och 1 216 utflyttade). Nettot är +37 inom Dalarna, -91 mot övriga Sverige och +196 mot utlandet.

Födelsenettot var -93. Det avled alltså 93 fler personer än som föddes (316 avlidna och 223 födda).

 

  • Folkmängden ökade är ett positivt trendbrott, efter fem år med minskad befolkning.
  • Det skapas nya jobb och folk flyttar hit. Den ökade folkmängden kan kopplas till de många nya jobb som sedan ett par år växer fram på vår lokala arbetsmarknad, framför allt på och kring Hitachi Energy.
  • Den ökade inflyttningen utgörs främst av ökad arbetskraftsinvandring till de nya jobben.
  • Fler män än kvinnor flyttar hit.
  • Folkmängden ökar trots att det föds så få barn. Inte på 17 år barnafödandet i vår kommun varit så lågt som 2023, och nivån var låg även 2022. Med mer normala födelsesiffror dessa år hade vår totala folkmängd 2023 varit nästan 200 personer högre än de 26 402 som redovisas. Barnafödandet har sjunkit i hela landet. Jämfört med hela Sverige är minskningen sedan 2021 dubbelt så kraftig i vår kommun.


Befolkning per ort 2023-12-31:

Ludvika 15 248

Grängesberg 3 087

Nyhammar 974

Sörvik 691

Saxdalen 618

Sunnansjö 561

Fredriksberg 505

Håksberg 427

Gonäs 326

Norrbo och Västansjö 248

Blötberget 227

Utanför tätort 3 490

Folkmängd i Sverige

Folkmängd i Sverige och årets befolkningsförändring Länk till annan webbplats. – SCB:s officiella statistik för hela Sverige.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: