Tolk

När du som privatperson har kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller sjukvården kan du få hjälp av en med tolk utan att betala. Om du behöver tolk i ditt arbete måste du betala för den tjänsten.

Tolk till andra språk - Privatperson


Arbetsförmedlingen

Tolksamtal kan bokas via Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-60 00 00.

Försäkringskassan

  • Du som pratar arabiska eller polska kan ringa direkt till Försäkringskassan på telefon 0771-222 333.
  • För dig som pratar finska, tyska, spanska, tigrinja, somaliska, samiska, meänkieli eller turkiska erbjuds bokade samtal. För att boka kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524.
  • Om du vill ha information och service på engelska kan du ringa till Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524.

Sjukvårdsbesök

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk.

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller. Du kan läsa mer på www.1177.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: