Ledningsnät, anslutning till fastighet

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, förkortat WBAB, är det kommunala bolaget som sköter kommunalt vatten och avlopp.

Anslutning till kommunalt VA

WBAB kontrollerar om det går att ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde.

Verksamhetsområde

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområde. Fastigheter inom området är skyldiga att nyttja de allmänna vatten- och avloppstjänsterna.

Även fastigheter utanför verksamhetsområdet kan anslutas efter särskild prövning. Då behöver WBAB göra en utredning om förutsättningar och kostnader samt upprätta ett särskilt avtal.

Ansök om anslutning

Om du vill ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet tar du kontakt med WBABs kundservice via e-post info@wbab.se eller telefon 0240-309 90.

Det kan finnas anslutningsmöjligheter till kommunalt dricks- och spillvatten även om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområdet.

WBABs webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om hur du ansöker om att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp, hur du installerar vattenmätare och läser av den samt avgifter.

Sidan uppdaterades: