Buller

Ljud är mycket små tryckvariationer i luften. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Även önskade ljud som musik kan bli störande om ljudnivån är för hög.

Buller i skol- och förskolemiljö

Buller i skolan och förskolan är ett problem som går att lösa. Utmaningen är att minska skadliga ljud och skapa en ljudmiljö som inbjuder till utveckling, lärande och hälsa för alla i skolan och förskolan. Det finns mycket man kan göra åt bullret. Det handlar om pedagogiska såväl som fysiska åtgärder. Många åtgärder är enkla och snabbt införda medan andra kräver mer planering och även investeringar.

Ansvarig för att det är en sund ljudmiljö är verksamheten, det vill säga skolan eller förskolan, men samverkan behövs ofta med fastighetsägaren för att nå ett bra resultat.

Den kontinuerliga ljudnivån från fasta installationer, exempelvis ventilation, ska inte överstiga 30 decibel A i lokalen. Lokaler där barn kan vara högljudda när de leker bör anpassas till detta. Ljuddämpande tak, bord och stolar samt kuddar, tyg och minskning av hårda ytor är några exempel på åtgärder. Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum och samlingslokaler.

Efterklangstid

Efterklangstid är ett mått på hur mycket ljudabsorberande yta som finns i rummet i förhållande till dess volym. Ju större den ljudabsorberande ytan är desto kortare efterklangstid. I ett normalmöblerat bostadsrum är efterklangstiden cirka 0,5 sekunder medan den i en kyrka kan vara över 10 sekunder.
 
För att minska risken för höga ljudnivåer och sämre talluppfattbarhet är det viktigt att ha en kort efterklangstid i skolor och förskolelokaler. En efterklangstid under 0,5-0,6 sekunder rekommenderas i lokaler där barn och hörselskadade ska vistas, eftersom dessa grupper behöver en extra god taluppfattbarhet. Lokaler där det finns risk för höga ljudnivåer bör anpassas efter detta. Ljuddämpande tak, tassar under stols- och bordsben och minskning av hårda ytor är några exempel på åtgärder. Efterklangstiden måste regleras med extra så kallade ljudabsorbenter, till exempel i form av skivor i taket, skärmar mellan arbetsytor eller kraftiga gardiner.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: