Likabehandling

Ludvika ska vara en bra kommun att bo och verka i för alla människor. För att vara det vill Ludvika vara en kommun där alla människor känner sig lika mycket värda.

Ludvika kommuns likabehandlingspolicy säger att alla, såväl medborgare som anställda, har rätt att bemötas och behandlas med respekt.

Syftet med policyn är att erbjuda lika villkor och möjligheter i arbetslivet och att motverka diskriminering i medborgarnas kontakter med kommunen.

Kompetensbaserad rekrytering

Ludvika kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Det betyder att det är kandidatens samlade kompetens i förhållande till tjänstens krav som är avgörande för om hen bör erbjudas tjänsten eller inte.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: