Bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra

Om du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar eller riva en byggnad måste du i de flesta fall söka om lov (bygglov, marklov eller rivningslov) hos Myndighetsnämnden miljö och bygg. Även åtgärder som att installera en kamin göra stora ändringar eller bygga en Attefallsstuga kräver tillstånd, då via en anmälan.