Det här är Fredriksbergsskolan

Fredriksbergsskolan är en stor liten skola med elever från förskoleklass hela vägen upp till åk 9. Skolan kännetecknas av engagemang, vänlighet och trygghet.

Vi har generösa utrymmen både inom- och utomhus. Närheten till naturen ger unika möjligheter och tillsammans med vår stora och välutrustade skolgård ges alla förutsättningar för utomhuspedagogik. Vår allsportarena ger möjlighet till härliga utomhusaktiviteter året runt.

Läsåret 23/24 har vi knappt 50 elever i skolan och runt 20 elever i fritidshemmet. I våra verksamheter arbetar engagerad och kompetent personal. Vi deltar i RF-SISUs rörelseprojekt för skolan, och genom ökad rörelseglädje utvecklas våra elever socialt samtidigt som deras välbefinnande ökar.

Ludvika kommuns systematiska kvalitetsarbete Kunskapsresan visar att vi har kontinuerligt god måluppfyllelse, och vi får höga resultat i enkätsvar från både elever, vårdnadshavare och personal. Vi har hög behörighet och låg personalomsättning vilket ger oss kontinuitet och trygghet i det vardagliga arbetet. Vi arbetar hårt för att vara den bästa skolan för varje elev som går hos oss, och genom att systematiskt arbeta för bättre och bättre undervisning utvecklas alla på Fredriksbergsskolan. Under läsåret 23/24 kommer vi att ägna särskilt mycket utvecklingsarbete åt just undervisning och undervisningsskicklighet!

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: