Integrationspris

Du kan föreslå kandidater till Ludvika kommuns integrationspris. Vem tycker du har gjort något bra för att öka integrationen?

Integrationspriset delas ut till den person eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund.

Ge förslag

Lämna förslag på pristagare. Skriv en kort motivering varför han, hon eller de ska får priset.

Skicka in förslag på pristagare till Ludvika kommun, Stadshuset, 771 82 Ludvika. Du kan även lämna förslaget direkt till stadshusets reception eller skicka det via e-post till info@ludvika.se senast den 2 oktober 2023.

Prisutdelning

Priset delas ut den 24 oktober. Mottagaren av integrationspriset får 10 000 kronor och ett diplom. Pristagaren utses av en jury.

Regler för integrationspriset

Reglerna för integrationspriset blev antagna av kommunfullmäktige den 18 juni 2008. Ludvika kommun har instiftat ett integrationspris för att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration.

Målgrupp

Integrationspriset kan delas ut till förening eller enskild person i Ludvika kommun och utgöra en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration.

Mål

Ludvika kommun har följande inriktningsmål för integrationsprocessen:

  • Att alla invånare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund garanteras lika rättigheter och möjligheter på alla samhällsområden och nivåer
  • Att Ludvika kommun ska skapa en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans. Ett samhälle som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.

Kriterier för priset

  • Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande från rasism och diskriminering
  • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor
  • Insatsen skall ha givit ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Ludvika kommun.

Förslag till pristagare

Priset kungörs i annonser, på Ludvika kommuns hemsida och på kommunens Facebook- och Instagramsida, med angivet datum för senaste dag att komma in med förslag. Förslagsställare kan vara enskild person såväl som organisation.

Beslut om mottagare av pris

En jury, bestående av fullmäktiges presidium samt en ledamot och en tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning beslutar om mottagare av priset.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: