Brandtillsyn

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor utgör en del av kommunens totala tillsynsansvar. I Ludvika kommun är det Räddningstjänsten Dala Mitt som genomför brandtillsyn.

Tillsyn är en övergripande granskning som går ut på att kontrollera att brandskyddet hålls på en rimlig nivå.

Ansvar för brandskyddet i en byggnad eller anläggning ligger på fastighetsägaren tillsammans med den som driver verksamheten.

Mer information finns på www.dalamitt.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Räddningstjänst Dalamitt

Lugnetleden 3, 791 38 Falun

023-48 88 00

info@dalamitt.se

www.dalamitt.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: