Falken - Marnäs

Med närhet till det natursköna rekreationsområdet Biskopsnäset samt nybyggd F- 6 skola ligger detta område. Infrastrukturen är utbyggd och detaljplanen är klar!

Ett område, markerad med röd färg nedan, är markanvisat till Sakofall Fastigheter AB.

Kartbild med två byggrätter markerade.

Kartbild med två byggrätter markerade.

Inom Kv. Falken finns färdig detaljplan för två byggrätter, 410 kvadratmeter och 420 kvadratmeter BYA med 7 respektive 3 våningar. Lokalgata samt ledningsinfrastruktur finns intill området vilket gör att här är det möjligt att skapa bostäder snabbt!

I området finns en nybyggd skola, Hitachi Energy Arena samt Biskopsnäset rekreationsområde med elljusspår. Här finns en variation av bostadsbebyggelse med både flerbostadshus och villabebyggelse, samt samhällsservice som apotek och lasarett.

Flygfoto över Marnäs med kvarteret markerat.

Flygfoto över Marnäs med kvarteret markerat.

Pris: Bestäms inför markanvisning

Detaljplan: Ja

Byggrätt: Ca 2800 kvm BTA och ca 1200 kvm BTA

Areal: Ca 5000 kvm

Typ av byggnation: Flerbostadshus

Översiktsbild över Ludvika med kvarteret markerat.

Översiktsbild över Ludvika med kvarteret markerat.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: