Temperatur och drag

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad, oavsett årstid. Undantaget är onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

Drag i din bostad kan orsakas av otäta fönster och dörrar eller felaktigt fungerande ventilation. Mindre otätheter från exempelvis fönster och dörrar är ingen olägenhet. Drag kan ge en känsla av att det är kallt i bostaden även om temperaturen är bra.

Kalla väggar och fönster kan orsaka kallras som upplevs som drag. Även möbler som hindrar element att värma upp den kalla luften från fönster kan ge kallras.

Hur varmt ska du ha det inomhus?

Normalt ska det vara högst 24 till 26 grader inomhus. Om du har det för varmt i din bostad kan luften också upplevas som mycket torrare och det kan påverka hur du mår. Sommartid, till exempel under en värmebölja, måste man dock acceptera att det kan bli varmare också inomhus. Det får då vara upp till 28 grader under kortare perioder.

Tänk på att solinstrålning kan vara en orsak till hög inomhustemperatur. Genom att hissa ner persienner eller markiser kan du stoppa solinstrålningen.

Hur kallt får det vara?

Temperaturen i din bostad bör vara mellan 20 till 23 grader. Kalla golv kan också vara ett problem ibland, särskilt om du bor över en port eller något annat ouppvärmt utrymme. Din golvtemperatur ska dock inte vara lägre än 18 grader under längre perioder (mätt med en vanlig termometer).

Vem har ansvaret?

Fastighetsägaren ansvarar för att utreda och åtgärda problem med inomhustemperaturen.

Vad kan jag själv göra?

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra följande:

  • Håll element fria från möbler och textilier.
  • Placera inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr.
  • Håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna.
  • Låt inte fönster stå öppna, vädra istället effektivt med korsdrag under en kort stund.
  • Hissa ner persienner eller markiser för att undvika solinstrålning.
  • Felanmäl problemet till fastighetsägaren om ovan åtgärder inte hjälper.

Vad kan kommunens verksamhetsområde miljö och bygg göra?

Om du inte tycker att fastighetsägaren har löst ditt problem med temperatur inom en rimlig tid kan du anmäla detta till verksamhetsområde miljö och bygg. Du kan använda vår e-tjänst för att anmälan klagomål inom miljö, hälsa eller livsmedel eller anmäla ditt klagomål via e-post. Verksamhetområde miljö och bygg möjlighet att ställa krav på att fastighetsägaren ska se till att du får rätt temperatur i din lägenhet.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: