Kriget i Ukraina: Frågor och svar

Rysslands invasion av Ukraina och det oroliga omvärldsläget i Europa har väckt många frågor. Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna och annan viktig information.

Vad är det som händer i Ukraina?

På Krisinformation.se publicerar svenska myndigheter bekräftad information och uppdateringar om händelseutvecklingen. Där finns också frågor och svar om omvärldsläget för barn och för dig som ska prata med barn.

Vem ordnar boende för flyktingarna?

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende).

Kan jag öppna mitt hem för att hjälpa?

Ja, du får dock inte betalt för detta. Tänk på att åtagandet kan bli långvarigt. Personer du tar emot kan behöva bo hos dig länge.

Rätt till hjälp först efter uppehållstillstånd

För att man som flykting från Ukraina (enligt massflyktsdirektivet) ska få rätt till mat och boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige krävs att man söker tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande).

Ansökan om förlängt skydd

Massflyktsdirektivet har förlängts till 4 mars 2024. Det innebär att alla som omfattas av massflyktsdirektivet kommer att kunna få förlängt uppehållstillstånd i Sverige.

Om du inte ansökte om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars, måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Hur hjälper kommunen till?

Ludvika kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och för en nära dialog med ansvariga myndigheter. Det förs också dialog kring samverkan med frivilligorganisationer och trossamfund.

Gällande flyktingmottagande från Ukraina så arbetar kommunen på uppdrag från Migrationsverket och i samråd med länsstyrelsen. Ludvika kommun har tagit fram och har ordnat boende för 42 skyddsbehövande flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Det är Migrationsverket som beslutar och ansvarar för anvisning av flyktingar till kommunen.

Skolgång för flyktingar

Grundskolan

Nyanlända från Ukraina får så snabbt som möjligt plats i en speciell mottagningsklass. Innan skolgång påbörjas måste eleven ansöka om plats via en särskild blankett och mejla den till flykting.skola@ludvika.se.

Gymnasiet

Gymnasieelever under 18 år är efter att ha fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet välkomna att kontakta Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) för hjälp att komma i gång med studierna. Gör så här:

  • Ring VBU:s reception på telefonnummer 0240-865 01, eller
  • Besök VBU:s reception på Bergsgatan 17 i Ludvika.
  • Öppettiderna är måndag–torsdag kl. 08.30–14.30 (lunchstängt 11.30–12.30). Eleverna får information på svenska eller engelska. Efter kontakt kallas eleven till ett mottagningssamtal på skolan.

Elever över 18 år

De som har fyllt 18 år har tyvärr inte rätt till studier på ungdomsgymnasiet eller vuxenutbildningen.

Sfi – Svenska för invandrare

Ukrainska flyktingar kan nu söka Sfi och VBU tar emot dem från och med 1 januari 2024.

Var finns det skyddsrum?

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum. På skyddsrumskartan, som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kan du se var de finns i ditt närområde.

Hur många kan höra signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA)/Hesa Fredrik?

Av Sveriges befolkning bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd från en ljudsändare så att de kan höra signalen om de befinner sig utomhus. Systemet är designat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus.

Var kan jag skänka pengar till Ukraina?

Det finns många hjälporganisationer som samlar in pengar för att hjälpa det ukrainska folket.

Var kan jag lämna leksaker och kläder?

Vill du skänka saker tas leksaker och kläder emot av Röda Korset och Korntäppan (Ludvika församlings loppis).

  • Röda Korset, Timmersmansvägen 1. Inlämning måndagar klockan 10.00–13.00.
  • Korntäppan, Gamla Bangatan 1. Öppet onsdag–torsdag klockan 13.30–18.00, samt första lördagen i varje månad klockan 10.00–14.00.

Hur vet jag att det som skrivs om Ukraina är sant?

Desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var källkritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare.

Hur kontaktar jag Ludvika kommun om jag har frågor?

Ring kommunens växel på 0240-860 00 eller mejla info@ludvika.se. Då får du svar eller hjälp att komma i kontakt med rätt person. Vill du hellre kontakta oss på sociala medier så finns vi på Facebook och Instagram.

Frågor besvaras kontorstid under vardagar.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: