Förskoleklass

Barnets första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år.

Det kostar inget att gå i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Förskoleklassen har som uppgift att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Vad innebörden blir i att förbereda eleverna för fortsatt utbildning är beroende av vilken syn barn, kunskap och lärande som ligger till grund för den praktik man utvecklar.

Förskoleklassen finns i grundskolans lokaler. Här hittar du alla skolor som finns i Ludvika kommun.

Information om grundskolorna i Ludvika kommun

Ludvikakartan med skolorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök skola för ditt barn!

Du som vårdnadshavare behöver söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Var barnet gått i förskola påverkar inte vilken skola barnet får.

Barnet har kvar sin plats på skolan till och med skolans sista årskurs.

Här hittar du mer information om hur du väljer skola.

Tidig skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i kommunal förskoleklass ett år tidigare, det vill säga att ditt barn fyller fem år under 2024 (är född 2019), ska du göra en ansökan på blanketten Ansök och beslut om tidigare skolstart Pdf, 92.5 kB.. Du lämnar din ansökan under perioden 1 - 15 januari 2024.

En bedömning av barnets förutsättningar att börja ett år tidigare i förskoleklass kommer därefter att göras. Om bedömningen visar att barnet har förutsättningar att börja er tidigare i förskoleklass, kan barnet välkomnas i mån av plats på skolan. beslut skickas ut under februari månad.

Uppskjuten skolplikt

Om du vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år senare måste du ansöka om Uppskjuten skolplikt Pdf, 98.3 kB..

En smidig övergång till skola

Förskoleklassen är första steget mot skolan. Det finns ett nära samarbete mellan förskoleklassen och årskurs ett, för att barnen på ett naturligt sätt ska lära känna sin nya skola och personalen som arbetar där.

En typisk dag för en förskoleklassare

Förskoleklassen har sin verksamhet på förmiddagen och till efter lunch. Den pedagogiska verksamheten, som leds av pedagoger, ska bidra till barnets utveckling och lärande. Det handlar om att uppmuntra barnens egna initiativ och önskemål, och ibland om att skapa lust och intresse för saker genom att presentera dem på ett tilltalande sätt. Fortfarande har leken en stor betydelse för barnens utveckling. På samlingar under dagen får barnen bland annat träna på att lyssna, vänta på sin tur och låta andra prata.

Under dagen i förskoleklass äter eleverna lunch tillsammans. På eftermiddagen går många barn till fritidshemmet på skolan.

Läsårstider

Här hittar du de läsårstider som gäller för 2024-2025.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: