Luftmätning 2021

Ludvika kommun med stöd av Dalarnas Luftvårdsförbund har mätt trafikrelaterade luftföroreningar.

Under år 2021 har halten av partiklar, pm 10 och pm 2,5 att mätts vid en punkt längs Gamla Bangatan i området Marnäs. Gamla Bangatan är en del av riksväg 66 och en av de mest trafikerade gatorna i Ludvika kommun.

Dalarnas Luftvårdsförbund samordnar övervakningen av luftkvaliteten i länet. Genom att samverka i ett luftvårdsförbund kan Dalarnas kommuner säkerställa att luftmätningarna sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Alla kommuner har ett ansvar att säkerställa att luftkvaliteten understiger normerna. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv.

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att besöka Ludvikaluft.se Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: