Det här är Lorensberga F-6

Skolverksamheten är idag uppdelad på tre byggnader. F-klass samt årskurs 2 finns på Östansbo skola, årskurs 1 och årskurs 3 i J-huset samt årskurs 4-6 i Lorensbergas huvudbyggnad.

Skolans arbete utgår från ett kommungemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete kallat “Kunskapsresan”. Genom Kunskapsresan finns rutiner för att skapa en likvärdighet hos skolorna i kommunen, samtidigt som respektive skola även tar fram individuella mål för att bli den bästa skolan för varje elev som går hos oss.

Detta läsår läggs särskild vikt vid arbete inom elevhälsa, pedagogisk utveckling, trygghet och studiero samt teknikämnet. Under läsår 2023/2024 har vi ett flertal projekt igång inom NO-ämnena.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: