Digitala informationsskyltar

Vid flera av infarterna till Ludvika kommun finns det informationsskyltar med en digtal display.

Infartstavlorna är försedda med en digital skylt med textinformation som kan bytas ut regelbundet.

Alla evenemang som visas på infartstavlorna hämtas från evenemangsdatabasen som ägs av visitdalarna.se. Från evenemangsdatabasen görs ett urval av de evenemang som ska visas. Ansvaret för prioritering av innehållet som visas ligger på Ludvika kommun, kommunstyrelsens förvaltning.

Infartstavlorna är i första hand tänkta för målgruppen genomfartstrafikanter, presumtiva besökare, inflyttare och i andra hand kommuninnevånare.

Infartstavlornas digitala skylt ska användas för att:

  • Marknadsföra evenemang i kommunen av stort allmänt intresse och som kan leda till flera besök.
  • Marknadsföra Ludvika kommun övergripande som bostadsort, handelsplats med mera.
  • Informera om allvarliga samhällsstörningar.

  Ljustavlan på Folkets hus

  Ljustavlan på Folkets hus uppdateras inte med evenemangstips.

  Evenemang — Kontakta Visit Dalarna

  Kontakta Visit Dalarna för att föra in evenemang i evenemangsdatabasen, använd gärna formuläret på www.visitdalarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: