Digitala informationsskyltar

Vid flera av infarterna till Ludvika kommun finns det informationsskyltar med en digtal display.

Infartstavlorna är försedda med en digital skylt med textinformation som kan bytas ut regelbundet.

Alla evenemang som visas på infartstavlorna hämtas från evenemangsdatabasen som ägs av visitdalarna.se. Från evenemangsdatabasen görs ett urval av de evenemang som ska visas. Ansvaret för prioritering av innehållet som visas ligger på Ludvika kommun, kommunstyrelsens förvaltning.

Infartstavlorna är i första hand tänkta för målgruppen genomfartstrafikanter, presumtiva besökare, inflyttare och i andra hand kommuninnevånare.

Infartstavlornas digitala skylt ska användas för att:

  • Marknadsföra evenemang i kommunen av stort allmänt intresse och som kan leda till flera besök.
  • Marknadsföra Ludvika kommun övergripande som bostadsort, handelsplats med mera.
  • Informera om allvarliga samhällsstörningar.

  Ljustavlan på Folkets hus

  Ljustavlan på Folkets hus ska informera om arrangemang och andra händelser inom bland annat sport och kultur. Ljustavlan är en informationskanal för olika arrangemang, både inom kommunen och i föreningslivet.

  Ljustavlan administreras på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen. Föreningar som vill upplysa om arrangemang kan mejla information till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se, senast en vecka före önskad publicering. Budskapet börjar oftast visas två till tre dagar innan arrangemanget.

  Budskapet/informationen kan innehålla cirka 80 till 85 tecken (inklusive mellanslag), ett litet ”i” tar mindre plats än ett stort ”H”.

  Följande information ska alltid ingå i underlaget:

  • Vad
  • När
  • Var

  Följande prioritetsordning är bestämd för budskapen:

  1. Kommunens egna arrangemang.
  2. Föreningars arrangemang i kommunens lokaler och arenor. Föreningars arrangemang i andra lokaler och arenor.
  3. Företags arrangemang i kultur- och fritids lokaler och arenor.

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen förbehåller sig rätten att välja vilka arrangemang som visas på skylten vid Folkets hus. Antalet meddelanden som visas under samma period varierar mellan 5 och 10 stycken.

  Evenemang — Kontakta Visit Dalarna

  Kontakta Visit Dalarna för att föra in evenemang i evenemangsdatabasen, använd gärna formuläret på www.visitdalarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: