Det här är Ludvika Gårds förskola

Förskolan består av tre avdelningar; två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och en avdelning med barn i åldrarna 4-5 år. På förskolan arbetar förskollärare,barnskötare, totalt 10 pedagoger. Vi har också ett nära samarbete med vår specialpedagog, som kan stötta arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där.

Allt vi gör i rutinsituationerna, gruppaktivitet och i bemötandet av varje barn gör vi med tanke på skolverkets strävansmål och de prioriterade områdena i vårt rektorsområde.
Våra prioriterade områden detta läsår är:

  • Språkutveckling
  • Värdegrund
  • Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolan har tillsammans med andra förskolor i rektorsområdet under flera år arbetat med ISSA, som står för Intensivt Systematiskt Språkutvecklande Arbetssätt. Genom kollegialt lärande och med handledning av vår specialpedagog utvecklar vi vår undervisning för barns språkutveckling, bland annat genom att arbeta tematiskt med fokus på utvalda ord och begrepp. Att transspråka, det vill säga att tillvara barnens alla språkliga resurser i samtal och kommunikation, är ett arbetssätt pedagogerna tillämpar. Bildstöd och tecken som stöd ingår i arbetssättet.

Alla människors lika värde genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar med att få gruppkänsla och med att lära oss att visa respekt och ta hänsyn till varandra. Vänta på sin tur och bli en bra kamrat. Vi gör miljön så inspirerande och rolig som möjligt så att barnen kan upptäcka, utforska och få nya kunskaper.

Pedagogerna på Ludvika Gårds förskola samarbetar mycket mellan avdelningarna. Tillsammans i arbetslaget utvecklar vi det systematiska kvalitetsarbetet och driver verksamhetsutveckling för att utveckla vår undervisning.

Vill du veta mer? Vi tar gärna emot frågor och funderingar. Välkommen att ringa eller besöka oss på förskolan.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: