Det här är Ludvika Gårds förskola

Ludvika Gårds förskola öppnades 1969 och är kommunens äldsta. Vi tillhör Lorensberga skolområde. Förskolan består av tre avdelningar, två småbarnsavdelningar 1-3 år och en syskonavdelning 4-5 år. På förskolan arbetar 12 pedagoger samt vår modersmålsstödjare och resursarbetare.

Förskolan är belägen i ett mångkulturellt område med både villor och hyreshus. I vår direkta närhet har vi Högberget med skog och natur.

Vill du veta mer? Vi tar gärna emot frågor och funderingar. Välkommen att ringa eller besöka oss på förskolan.

Verksamhetsbeskrivning för Ludvika gårds förskola

Pedagogerna på Ludvika Gårds förskola samarbetar mycket mellan avdelningarna, vi ser arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Ett redskap i detta arbete är bland annat pedagogisk dokumentation/Unikum och systematiskt kvalitetsarbete.

Våra prioriterade områden är språk-, lek- och kunskaps-stimulering och värdegrundsarbete.

Vi anser att inne- och utemiljöer är viktiga för barnen.  Vi arbetar för att göra våra gårdar ännu mera estetiskt tilltalande; roliga, lärorika och fyllda av upplevelser. Exempelvis har vi skapat "Skrotnisses hörna”, målat, planterat fruktträd, buskar och blommor.

Vi utnyttjar vår närhet till skogen genom att gå på skogsutflykter. Under den mest kalla och snörika perioden av året har vi istället rörelse/gymnastik i vår lekhall.

Förskolan arbetar temainriktat, vilket bland annat innebär att barnen är indelade i mindre grupper. Grupperna utgår ifrån barnen intresse, behov och mognad. Exempel på teman vi arbetar med är: bokstavståget, Babblarna, och NTA. 

De flesta pedagogerna har gått eller går utbildning i NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Barnen leker, experimenterar och upptäcker fenomen som vi hjälps åt att sätta ord på. Exempel på teman är Luft, Vatten, Ljud och Ljus.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: