Avgifter

Fastighetsägare som nyttjar kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning betalar avgifter enligt gällande VA-taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades: