Avgifter

Fastighetsägare som nyttjar kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning betalar avgifter enligt gällande VA-taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB)

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken

Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

E-post: info@wbab.se

Telefon:  0240-309 90

wbab.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: