Skolskjutsar

Ludvika kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavarens val av skolplacering. En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts, men som genom skolval väljer en skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om det samtidigt som du söker skola. Då får du ett beslut om skolskjuts i god tid före skolstart och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen.