Företagsbesök 2022

Här är alla besök vi gjorde under 2022.

Modern Ekonomi, 5 december

Modern Ekonomi, med Camilla Ekehov som kontorschef, har i dag fyra anställda – med en femte på väg in. Från kontoret på Engelbrektsgatan i Ludvika hjälper de runt 200 företagskunder, de flesta från närområdet, med redovisning och rådgivning.

På frågan vad som är roligast med jobbet svarar Camilla och kollegorna variationen samt att få vara med och följa utvecklingen på företagen och i det lokala näringslivet.

Bland önskemålen till kommunen finns mer information om kommande upphandlingar och hur man gör för att lämna anbud. Något man tror skulle gynna både kommunen och det lokala näringslivet.

Radiator VVS, 7 november

Precis som namnet skvallrar om jobbar Radiator VVS med rörinstallationer. Filialen i Ludvika är en av ett totalt 30-tal inom koncernen, som har sitt huvudkontor i Örebro. Unikt för Ludvika är att man via kedjan Bad & Värme också har en butik där man säljer allt från toalettstolar till värmepumpar – och hjälper privatpersoner med installation och renoveringar.

Filialchef Roger Danielsson berättade att rotavdraget innebar ett rejält lyft för företaget när det infördes 2008. Ett lyft som har hållit i sig även efter att skattereduktionen sänktes till 30 procent för sex år sedan. Även om butiken kanske är den som de flesta i Ludvika känner till är det entreprenaddelen, med större projekt inom VVS och rörinstallationer, som står för majoriteten av omsättningen. Bland annat har man ett nytecknat serviceavtal med LudvikaHem och LKFAB gällande renoveringar och reparationer.

Just nu pågår en mindre generationsväxling bland de 20 anställda. Där är den stora utmaningen att rekrytera rörmokare. Roger konstaterade att nästan alla som vill jobba i branschen får jobb. Därför är samverkan med skolan extra viktig. Radiator VVS i Ludvika har i dag en etablerad sådan och tar emot elever från VVS- och fastighetsprogrammet (VF) på Hushags-Erikslundsgymnasiet i Borlänge.

Gällande framtiden så finns en viss oro över hur ränteläget kommer att påverka VVS-branschen. Världsläget riskerar även att ha fortsatt påverkan på leveranser. Bland önskemålen till kommunen fanns att titta på tidsaspekten och kommunikationen kopplad till bygglov.

Samtal mellan Roger Danielsson, filialchef, Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare och Leif Pettersson, kommunalråd.

Roger Danielsson, filialchef, Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare och Leif Pettersson, kommunalråd.

XL-Bygg Grängesberg, 31 oktober

Butiken på Industrivägen i Grängesberg har funnits i årtionden. Numera är den en del av kedjan XL-Bygg, med anläggningar på ett 80-tal platser över hela landet. XL-Bygg Grängesberg har åtta anställda och ingår i sin tur i XL-Bygg vid Siljan AB – där man har sällskap av butikerna i Smedjebacken, Rättvik, Mora och Falun.

Under måndagens företagsbesök berättade delägaren Jörgen Eriksson och platschefen André Eriksson att man gärna ser att det sätts i gång fler stora byggprojekt i Ludvika. XL-Bygg Grängesberg är med och räknar på dem och kan se till att materialet till bygget kommer från en lokal aktör. I dagsläget levererar man bland annat material till HMB Construction, som har uppdraget att bygga om före detta Seco Tools till förskola.

Bland kunderna är fördelningen mellan företag och privatpersoner cirka 60/40. Oavsett vem som handlar lägger man stor vikt vid snabb, personlig och kunskapsbaserad service. Till exempel behöll man priserna på virke när de sköt i höjden under coronapandemin – vilket gjorde att man tappade marginal men behöll kunderna.

Medskicken till kommunens representanter var flera. XL-Bygg ser gärna ett ökat kunskapsutbyte med bygg- och anläggningsprogrammet på VBU, som håller till på Malmenskolan i Grängesberg. ”Utnyttja oss mer”, som Jörgen och André uttryckte det. Andra medskick var att se över bygglovshandläggningen, att upphandlingsunderlaget för byggmaterial kan bli mer detaljerat och att det finns gott om möjligheter i Grängesberg – både vad gäller lokaler och industrimark.

Kommunalrådet HåGe Persson och näringslivschefen Erik Odens i samspråk med Jörgen Eriksson och André Eriksson från XL-Bygg Grängesberg.

Kommunalrådet HåGe Persson och näringslivschefen Erik Odens i samspråk med Jörgen Eriksson och André Eriksson från XL-Bygg Grängesberg.

Findity, 10 oktober

Findity är ett Ludvikabaserat företag som också finns i Stockholm och Göteborg. De har bland annat tagit fram en tjänst för digitala kvitton som används av stora butikskedjor, men den har de sålt. Numera ägnar sig företaget åt en utläggstjänst. Det är ett system som underlättar hanteringen av sådant som friskvårdskvitton, terminalglasögon, milersättning och andra utlägg som en anställd kan göra – och sedan få ersättning för.

Detta kan jämföras med en traditionell, manuell hantering där man kanske måste spara ett fysiskt kvitto, häfta fast det på ett A4, lägga i internkuvert och skicka till lönekontoret. ”En undersökning har visat att kvittohantering är det tråkigaste man kan göra på ett jobb”, sade Magnus Einarsson, medgrundare och partneransvarig, längst till vänster i bild.

Syftet med kommunledningens företagsbesök är att dels lära sig mer om vad våra lokala företag gör, men också att få en direkt dialog om hur kommunens service uppfattas. Med vid just det här besöket var dessutom två prao-elever från Kyrkskolan.

Besökarna lyssnade på när vd Patrick Olsson, vars ansikte syns på tv:n i bild, berättade om hur Findity växt med 40 procent per år de senaste åren och att mellan 30 och 50 nya företag ansluts till tjänsten varje dag. De är omkring 80 anställda, varav fler än 20 tillkommit de senaste 18 månaderna.

En del av samtalet handlade om kompetensförsörjning och hur tufft det är att hitta utvecklare och programmerare i Stockholm – inte minst på grund av löneanspråken. I Ludvika är löneläget ett annat och då är utmaningen i stället att locka potentiella nya medarbetare att vilja bosätta sig i bygden.

Best Western Grand Hotel Elektra, 3 oktober

Pandemin har varit kämpig för hotellbranschen, men familjen Köhler hoppas att det värsta är över. De ska nu renovera ett 50-tal rum och sviter i Best Western Grand Hotel Elektra och Xhotel. Under pandemin krympte personalstyrkan väsentligt och nu är utmaningen i stället att rekrytera. Många av de som fick sluta har flyttat eller gör annat.

Kommunledningens företagsbesök är till för att lyssna på de tankar, idéer och eventuella bekymmer företagen har. Vid måndagens sittning på Grand Hotel lärde sig bägge parter nya saker om varandra. De pratade uteserveringar och utbyggnadsmöjligheter, bostäder, inflyttning och besöksnäring – och hur man gör Ludvika attraktivt.

Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare, Leif Pettersson, kommunalråd, ägarfamiljen Köhler med Kalle, Ulla och Bertil, samt Ulrika Andersson, näringslivsutvecklare.

Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare, Leif Pettersson, kommunalråd, ägarfamiljen Köhler med Kalle, Ulla och Bertil, samt Ulrika Andersson, näringslivsutvecklare.

Plimab, 26 september

Måndagens andra företagsbesök gick till Plimab, ett av flera Ludvikaföretag som är en viktig underleverantör till Hitachi Energy. Plimab grundades 1969 och sedan förra året axlar Ted Persson rollen som vd.

Enkelt förklarat jobbar personalstyrkan på runt tio personer med design, konstruktion och konsultverksamhet inom teknik och industri, där vattenskärning och CNC-bearbetning hör till sakerna man är riktigt bra på. Just nu bygger man ut anläggningen på Aspvägen för att bland annat få plats med ytterligare en maskin för vattenskärning.

Bland utmaningarna finns de ökande energipriserna och kompetensförsörjningen. På plussidan ligger framgångarna för Hitachi Energy, vars stora ordrar "spiller över" på Plimab. För att bli mindre sårbara jobbar man samtidigt aktivt med att hitta fler uppdragsgivare, öka graden av serieproduktion och skriva längre avtal med kunderna.

Ted Persson, Erik Odens, Malin Sommarsjö, HåGe Persson och Henrik Navjord.

Ted Persson, Erik Odens, Malin Sommarsjö, HåGe Persson och Henrik Navjord.

Mio, 26 september

Under måndagen gjorde näringslivschef Erik Odens, näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö och kommunalrådet HåGe Persson två företagsbesök. Med på besöken var även Henrik Navjord, regionchef på Svenskt näringsliv.

Första anhalt var Mio, som har funnits på Lyviksberget sedan 2014. Den tillförordnade butikschefen Madelene Danielsson berättade att butiken sysselsätter åtta personer, varav sju är fast anställda. Just nu är en utmaning att parera den svaga kronan och extra kostnader i form bland annat containerpåslag och sjöfartstillägg.

Bland ljuspunkterna finns ett bra samarbete kring praktik med försäljnings- och serviceprogrammet på VBU. Madelene gläds även över den goda samverkan man har med arbetsmarknad och integration (AMI), som bland annat har lett till att en person efter en tid i butiken har kommit ut i arbetslivet.

Mio har också hjälpt Ludvikahem att inreda en visningslägenhet på Timmermansvägen och är på gång med ytterligare ett projekt i centrum.

Henrik Navjord, Erik Odens, Madelene Danielsson, HåGe Persson och Malin Sommarsjö.

Henrik Navjord, Erik Odens, Madelene Danielsson, HåGe Persson och Malin Sommarsjö.

Ludvika centrum, 22 augusti

Näringslivsenheten och kommunalråden inledde veckan med ett antal spontana företagsbesök i centrum. Bilden efter att ha kikat in hos Fonus, Servis, Bergslagskonditoriet och Hälsokraft är att det har varit en bra sommar med gott om kunder, där många fortsätter att handla lokalt och värdesätter den personliga servicen. Två utmaningar just nu är tillgången på varor och de ökande priserna.

Återvinningsbutiken, 30 maj

Sociala företag har en viktig roll i att skapa sysselsättning för personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I måndags gjorde kommunalråden Leif Pettersson och HåGe Persson, näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö och Linda Varga, processledare på Samarkand, ett företagsbesök hos Återvinningsbutiken i Ludvika.

Verksamhetschefen Stefan Hagström berättade om arbetet och visade runt i lokalerna vid Marnäs torg. Återvinningsbutiken drivs som en ekonomisk förening och ger människor möjlighet att arbetsträna och komma ut i arbetslivet på sina egna villkor.

Leif Pettersson, Linda Varga, Stefan Hagström och HåGe Persson.

Leif Pettersson, Linda Varga, Stefan Hagström och HåGe Persson.

Samhall, 23 maj

Samhall är företaget som inte vill ha sina anställda kvar. Målet är nämligen att så många som möjligt ska gå över i fasta anställningar hos andra arbetsgivare. Under måndagens företagsbesök pratade kommunledningen med representanter för Samhall om just detta och de utmaningar det medför. "Samhall finns och Samhall kan", som områdeschefen Peter Vondrus uttryckte det.

Samhalls medarbetare (tjänstepersoner såsom chefer och liknande undantagna) kommer uteslutande från Arbetsförmedlingen, där många har utbrändhet, diagnoser, psykisk ohälsa eller något liknande bakom sig. Verksamheten har rört sig från industri till tjänsteföretag, även om det just i Ludvika finns en verkstad med uppdrag inom industrin.

Anette Malmberg-Erlandsson, produktionschef, Peter Vondrus, områdeschef, Micke Dahl, affärschef, Carina Hedström-Hammar, områdeschef, Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare, Erik Odens, näringslivschef, Torbjörn Lindqvist, anställd på Samhall och som jobbar på Stadshuset, Leif Pettersson, kommunalråd och HåGe Persson, kommunalråd.

Anette Malmberg-Erlandsson, produktionschef, Peter Vondrus, områdeschef, Micke Dahl, affärschef, Carina Hedström-Hammar, områdeschef, Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare, Erik Odens, näringslivschef, Torbjörn Lindqvist, anställd på Samhall och som jobbar på Stadshuset, Leif Pettersson, kommunalråd och HåGe Persson, kommunalråd.

Biltema (invigning), 12 maj

Solen lyste över Lyviksberget när Biltema på torsdagsmorgonen invigde sitt nya varuhus i Ludvika. Den tidiga timmen till trots hade över hundra personer tagit sig till handelsområdet för att se bandklippningen och vara bland de första att kliva in i den 5 000 kvadratmeter stora butiken. En betydande etablering för Ludvika, som skapar ett 30-tal nya jobb och ökar attraktionskraften för hela kommunen.

"Nu växer Ludvika ytterligare", konstaterade kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson, som invigningstalade tillsammans med Adelina Voci, vice vd Biltema Sverige. Med från kommunen var också kommunalrådet HåGe Persson och näringslivschef Erik Odens.

Adelina Voci, HåGe Persson, Erik Odens och Leif Pettersson.

Adelina Voci, HåGe Persson, Erik Odens och Leif Pettersson.

Carnila AB, 9 maj

Måndagens företagsbesök gick till Lars Andersson och hans Carnila AB. Företaget grundades 1999 och har specialiserat sig på att sälja nästan nya transport- och personbilar. Många av märket Mercedes-Benz och importerade från Tyskland, där Lars började göra affärer och bygga upp ett värdefullt kontaktnät i början av 1990-talet. Sedan 2008 är Carnila etablerat på Lyviksberget. I de drygt 4 000 kvadratmeter stora lokalerna ryms utöver själva utställningshallen även serviceverkstad, rekond och lackering. I en del av byggnaden hyr Besikta Bilprovning in sig.

I dag säljer Carnila runt 350 bilar om året. Över 80 procent av kunderna är företag. På Lyviksberget byggs också transportbilar om och specialanpassas, bland annat åt den statliga vägentreprenören Svevia. Under besöket diskuterades även utmaningen i att rekrytera bland annat billackerare, framtiden för alternativa drivmedel och trafiksituationen på och runt Lyviksberget.

Med från kommunen var kommunalrådet HåGe Persson, näringslivschef Erik Odens, kommundirektör Maria Skoglund och näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö.

HåGe Persson, Erik Odens, Maria Skoglund, Malin Sommarsjö och Lars Andersson.

HåGe Persson, Erik Odens, Maria Skoglund, Malin Sommarsjö och Lars Andersson.

Hitachi Energy, 3 maj

Under tisdagen besökte kommunledningen Hitachi Energy. Håkan Flink, strategisk ambassadör för kompetenstillväxt, visade runt och berättade om den resa företaget gjort de senaste åren. Klivet in i en japansk koncern har varit mycket positivt och utvecklingen inom Hitachi Energys produktområde lovar gott.

Den globala elektrifieringen gör att verksamheten i Ludvika och dess närmare 3 000 medarbetare har fullt upp. En del av samtalet handlade förstås om hur företaget och kommunen kan hjälpas åt för att locka människor att flytta till bygden och vilja bo kvar. En annan del handlade om den imponerande teknik som gör verksamheten i Ludvika helt unik.

På bilden ses kommunalrådet Leif Pettersson, själv mångårig medarbetare på företaget, bidra till berättelserna om de avancerade produkter som utvecklas och byggs här.

Från vänster Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare, Erik Odens, näringslivschef, HåGe Persson, kommunalråd och till höger om Leif Pettersson står Håkan Flink, strategisk ambassadör för kompetenstillväxt på Hitachi Energy. Kommundirektör Maria Skoglund deltog också under besöket, men var tvungen att avvika innan den här bilden togs.

Från vänster Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare, Erik Odens, näringslivschef, HåGe Persson, kommunalråd och till höger om Leif Pettersson står Håkan Flink, strategisk ambassadör för kompetenstillväxt på Hitachi Energy. Kommundirektör Maria Skoglund deltog också under besöket, men var tvungen att avvika innan den här bilden togs.

Gamla Brukskontoret, 2 maj

Måndagens företagsbesök gick till Gamla Brukskontoret. Där har familjen Surtmann, med dottern Johanna och mamma Karin till vänster i bild, gjort flytten från Stockholm till en helt ny livssituation i Nyhammar.

De köpte fastigheten för ett och ett halvt år sedan, helrenoverade byggnaden och startade det familjeägda caféet i november. Under besöket berättade de att resultatet överträffat deras förväntningar. De har fler besökare än de vågat hoppas på och får mycket positiv återkoppling från sina besökare.

Med på besöket från Ludvika kommun var från vänster Leif Pettersson, kommunalråd, Lena Kansbod, service- och landsbygdsutvecklare, Maria Skoglund, kommundirektör, HåGe Persson, kommunalråd, Erik Odens, näringslivschef, Ulrika Andersson, näringslivsutvecklare, samt bakom kameran Malin Sommarsjö, näringslivsutvecklare.

Företagsbesök på Gamla Brukskontoret i Nyhammar.

Företagsbesök på Gamla Brukskontoret i Nyhammar.

Spendrups, 11 april

Spendrups bjöd kommunledningen på en omfattande rundvandring under måndagens företagsbesök. Produktionschef Jörgen Forsberg och hans kollegor berättade och visade runt bland den imponerande verksamhet som det anrika Grängesbergsföretaget utgör. Här produceras bland annat 780 000 liter öl per dag – och i hela företaget omkring 400 miljoner liter dryck per år.

HR-chefen Ann-Catrin Knudsen berättade om de värderingar som företaget vilar på, såsom stolthet och att vara välkomnande, och hur viktiga de är i vardagen. Spendrups kan också skryta med ett tydligt hållbarhetsarbete, där målet är att vara fossilfria 2025, liksom med att man är världens största tillverkare av helt ekologiskt öl.

Erik Odens, näringslivschef, HåGe Persson, kommunalråd, Leif Pettersson, kommunalråd och Maria Skoglund, kommundirektör, spanar ut över det fascinerande logistiska pussel som Spendrups är.

Erik Odens, näringslivschef, HåGe Persson, kommunalråd, Leif Pettersson, kommunalråd och Maria Skoglund, kommundirektör, spanar ut över det fascinerande logistiska pussel som Spendrups är.

Byggmax (invigning), 8 april

Det var åtminstone inledningsvis en lång kö med bilar upp till Lyviksberget, där Byggmax invigde sin butik på fredagen. Stora flingor föll på regionchefen Henrik Thunberg och platschefen Emil Engman, som tog emot en symbolisk Ludvikahäst av näringslivschef Erik Odens och kommunalrådet HåGe Persson.

Flytten från Morgårdshammar till Ludvika och de större lokalerna möjliggör ett större sortiment och bättre logistik. Personalstyrkan följer med och har också sett fram emot invigningen. ”Detta visar att det inte bara är näthandel som gäller, utan att det finns utrymme för fysiska butiker. Det här känns riktigt roligt”, sade HåGe Persson.

Henrik Thunberg, Erik Odens, HåGe Persson och Emil Engman.

Henrik Thunberg, Erik Odens, HåGe Persson och Emil Engman.

Clockwork, 4 april

Clockwork är ett företag inom rekrytering och bemanning som växer och har målet att fortsätta växa. Dess grundare ville ha ett större lokalt fokus och det är fortfarande en av företagets grundpelare.

Ludvikakontoret är ett av 23 i landet och tillika platsen för måndagens företagsbesök. Marknadsområdeschefen Veronica Rönngren och konsultchefen Lisa Meriläinen berättade om verksamheten och om arbetet med hållbarhet.

Från Ludvika kommun deltog kommunalrådet HåGe Persson, kommundirektör Maria Skoglund, kommunalrådet Leif Pettersson och näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö. En del av samtalet handlade om rekryteringsutmaningar i dagens samhälle och så klart Ludvika mer specifikt.

HåGe Persson, Maria Skoglund, Leif Pettersson, Malin Sommarsjö, Veronica Rönngren och Lisa Meriläinen.

HåGe Persson, Maria Skoglund, Leif Pettersson, Malin Sommarsjö, Veronica Rönngren och Lisa Meriläinen.

Säfsen Resort, 25 mars

Det är mycket positivt på gång i Fredriksberg. Efter besöket på tvätten åkte kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson, service- och landsbygdsutvecklare Lena Kansbod och näringslivsutvecklare Ulrika Andersson till Säfsen Resort. Vd Hans Ericsson berättade att man har klarat sig bra genom pandemin och nu tar sikte på att skala upp verksamheten och utveckla upplevelsen ännu mer, både sommar- och vintertid.

Bland de många planerna ryms en toppstuga, utbyggd skiduthyrning, större cykelarena, fler bäddar nära backen och en lift mellan Solberget och Hyttan. I dag har Säfsen Resort 2 200 bäddar, varav 750 vid backen. I ett första skede ska 250 till byggas, men en utmaning är att det just nu är fullt i många husfabriker. Boendefrågan är också viktig för den egna personalen, då det råder brist på ledig och passande logi för dem i Fredriksberg.

Hans Ericsson, Lena Kansbod, Leif Pettersson och Ulrika Andersson.

Hans Ericsson, Lena Kansbod, Leif Pettersson och Ulrika Andersson.

Fredriksbergstvätten, 25 mars

Om två år kan dagens 35 anställda vid Fredriksbergstvätten ha fått 25 nya kollegor. Det glada beskedet fick kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson, service- och landsbygdsutvecklare Lena Kansbod och näringslivsutvecklare Ulrika Andersson under fredagens företagsbesök. Produktionschef Jan Eriksson och Marina Syrén, verksamhetschef på regionservice, berättade om den avsiktsförklaring som Region Dalarna och Region Värmland har undertecknat gällande samverkan kring textilförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Nu börjar arbetet med att lösa det praktiska för att Fredriksberg också ska kunna hantera grannregionens tvätt. I dag tvättas cirka sju ton textilier i Fredriksberg varje dag. 57 vagnar ren tvätt körs sedan ut till Region Dalarnas verksamheter. Bland utmaningarna som kommer med utökningen lyfte Jan Eriksson och Marina Syrén boende för de anställda, infrastruktur för de som pendlar och barnomsorg vid skiftgång. Med under besöket, men inte på bilden, var även drift- och underhållschef Jonas Vääntäjä.

Marina Syrén, Ulrika Andersson, Lena Kansbod, Jan Eriksson och Leif Pettersson.

Marina Syrén, Ulrika Andersson, Lena Kansbod, Jan Eriksson och Leif Pettersson.

Spendrups (invigning), 16 mars

På onsdagsförmiddagen invigde Spendrups sin nya produktionslinje för burkar i Grängesberg. Investeringen på 200 miljoner kronor är en av de största i bryggeriets 125-åriga historia. På plats från kommunen fanns kommunalråden Leif Pettersson och HåGe Persson, kommundirektör Maria Skoglund samt näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö. Kvartetten bjöds på en rundvandring inne i bryggeriet, under vilken man fick titta närmare på G17 – som den nya produktionslinjen heter. Linjen har kapacitet för 60 000 burkar i timmen och använder sig av den nya och helt pappersbaserade förpackningslösningen keel clip. Med den räknar Spendrups med att kunna minska sin plastanvändning med 100 ton om året.

I årets första nummer av Näringslivsnytt skriver vi mer om hållbarhetsarbetet i Grängesberg. Läs det på ludvika.se/naringslivsnytt Länk till annan webbplats..

Fredrik Spendrup, vd Spendrups.

Fredrik Spendrup, vd Spendrups.

Grangärde musteri, 14 mars

Måndagens företagsbesök gick till Grangärde musteri, där Tomas Tillman tog emot. Han berättade om företagets mer än 40-åriga historia, om hur de tänker sätta ut humlebon på odlingarna för att få en jämnare pollinering, om hur rockader inom lokalerna möter ökad produktion, försäljning och servering – och om hur de anstränger sig för att få fler av de passerande turisterna att stanna. Med på besöket var kommunalrådet HåGe Persson, näringslivsutvecklare Ulrika Andersson, service- och landsbygdsutvecklare Lena Kansbod, samt näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö.

HåGe Persson, Ulrika Andersson, Lena Kansbod, Tomas Tillman och Malin Sommarsjö.

HåGe Persson, Ulrika Andersson, Lena Kansbod, Tomas Tillman och Malin Sommarsjö.

Ludvika elinstallation, 7 mars

I dag var det företagsbesök på Ludvika elinstallation. Tina och Jan Persson berättade om verksamheten för kommunalrådet Leif Pettersson, näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö, näringslivschef Erik Odens och kommunalrådet HåGe Persson. Företaget startades av Jan Perssons far 1973 och har numera 30 anställda. De hade kunnat vara ännu fler, men det är inte alldeles lätt att få tag i elektriker. ”Validering är svårt. Vi har haft en praktikant i tio veckor, en jättefin kille, som vi tänkte att honom anställer vi. Men det är inte lätt”, berättade de. Desto mer positivt är att de framgångsrikt kunnat behålla befintlig personal i stor utsträckning – vilket i sig så klart är ett gott betyg.

Tina Persson, Jan Persson, Leif Pettersson, Malin Sommarsjö, Erik Odens och HåGe Persson.

Tina Persson, Jan Persson, Leif Pettersson, Malin Sommarsjö, Erik Odens och HåGe Persson.

Ica Nära Grängesberg, 28 februari

Linda Olofsson är inne på sitt femte år som Ica-handlare i Grängesberg. På den tiden har hon fördubblat butikens omsättning. Det fick bland andra näringslivschef Erik Odens och kommunalråden Leif Pettersson och HåGe Persson reda på under måndagens företagsbesök hos Ica Nära Grängesberg. Linda lyfter fram personalen som en viktig del i butikens utveckling och framgångsfaktor.

Efter att under pandemin ha börjat med onlineförsäljning och hemkörning av matvaror hoppas Linda snart kunna förverkliga fler idéer. Bland dem finns en utbyggd entré med bättre ytor för pakethantering och någon form av mötesplats på tomten bakom butiken. Linda berättade också att butiken i dagarna har bestämt sig för att installera solceller på taket. Anläggningen blir bland de tio största i Ludvika och beräknas täcka elförbrukningen två till tre månader om året. Med under besöket var även näringslivsutvecklare Malin Sommarsjö, service- och landsbygdsutvecklare Lena Kansbod och Linda Olofssons kollega Christoffer Hellgren, som är onlineansvarig i butiken.

Christoffer Hellgren, HåGe Persson, Linda Olofsson, Erik Odens, Malin Sommarsjö och Leif Pettersson.

Christoffer Hellgren, HåGe Persson, Linda Olofsson, Erik Odens, Malin Sommarsjö och Leif Pettersson.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: