Farligt avfall

Vissa typer av avfall har hälso- eller miljöfarliga egenskaper som gör att de klassas som farliga. Det kan till exempel innehålla farliga ämnen som tungmetaller.

Exempel på avfall som klassas som farligt är spillolja, lösningsmedel, batterier, lysrör och elektronik. Det är därför viktigt att det samlas in, transporteras och tas om hand på ett sätt som inte skadar människors hälsa eller miljön.

Mediciner som ska kasseras lämnas till ditt Apotek.

Återvinningscentraler

Privatpersoner kan lämna in sitt farliga avfall på återvinningscentralerna i Björnhyttan och Fredriksberg. Länk till annan webbplats. Se till att märka upp vad behållaren innehåller om du inte har originalförpackning.

Företag

Särskilda bestämmelser gäller för företag där det uppstår eller hanteras farligt avfall. Läs om vad som gäller för företag och verksamheter på WBAB:s hemsida Länk till annan webbplats..

 

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: