En av landets bästa skolkommuner

Vi prioriterar barn och unga. För att kunna trivas och prestera behöver barn och unga känna sig trygga. Vi satsar på skolan – från förskolan för de allra minsta till grundskolan och gymnasiet. Utbildningen och kunskaperna ska förbättras, så att ungdomar efter avslutad skolgång står väl rustade för fortsatta studier eller jobb.

Det här ska uppnås under perioden 2021−2025:

  • Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras
  • Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras
  • Eleverna ska känna sig trygga i skolan
  • Utbildningen i förskolan ska stärkas

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: