Bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj

  Är du intresserad av att hjälpa barn eller ungdomar som behöver extra vuxenkontakt? Då kan du eller du och din familj få uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

  glada barn och ungdomar

  Att vara familjehem

  Som familjehem öppnar ni ert hem för ett barn eller en ungdom som ska leva tillsammans med er. Barnet kan stanna några månader, något år eller bo kvar till det blivit vuxet. Precis som alla föräldrar är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten. Som familjehem har ni en viktig roll att fylla i barnets vardag och det är viktigt att ni känner att ni har engagemang, tid och ork att utveckla nya relationer.

  Att vara jourhem

  Ett jourhem är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor i jourhemmet en kortare period, ofta i väntan på ett familjehem. Jourhemmet ska finnas där för barnet, stötta i vardagen och stödja dess skolgång. Jourhemmet behöver finnas inom rimligt avstånd från barnets förskola eller skola. Eftersom det kan handla om akut uppkomna situationer, ställer det höga krav på jourhemmet. Det måste ha en hemmavarande vuxen på heltid, som är tillgänglig dygnet runt.

  Att vara kontaktfamilj

  Som kontaktfamilj är ert uppdrag att ge stöd och avlastning till ett eller flera barn eller ungdomar. Det kan innebära att barnet får komma till ert hem till exempel en helg i månaden. Som kontaktfamilj ska ni erbjuda barnet en trygg miljö. När socialtjänsten tillsätter en kontaktfamilj görs en utredning av kontaktfamiljen i syfte att ta reda på vilka resurser som finns i familjen. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, det viktigaste är att man har en trygg och stabil livssituation och har fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem.

  Att vara kontaktperson

  Ett uppdrag som kontaktperson innebär att man stöttar en persons utveckling och sociala kontakter. Uppdraget ser olika ut beroende på vilka behov den hjälpsökandes har. Ett exempel är att du träffar den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. När socialtjänsten tillsätter en kontaktperson genomförs en utredning av kontaktpersonen som består av en intervju och registerkontroll. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktperson. Det är däremot viktigt att man tycker om, respekterar och har tid att vara tillsammans med andra människor.

  Alla familjehem och kontaktpersoner utreds

  Eftersom det är socialtjänsten som har ansvar för ett placerat barn görs alltid en utredning av familjehemmet i syfte att ta reda på vilka resurser familjen har. Utredningen innehåller intervjuer med familjen, hembesök och registerkontroller. Socialtjänsten ställer inga krav på att familjehemsföräldrarna ska ha någon särskild utbildning eller materiell standard. Familjehem kan se olika ut, om man är ensamstående, sambo eller gift spelar mindre roll. De viktigaste är att man kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Framförallt är det viktigt att hela familjen känner att det finns både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

  Anmäl intresse att bli familjehem eller kontaktfamilj-/person

  Om du vill lämna intresse för att få bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson eller veta mer om vad ett sådant uppdrag innebär är du välkommen att kontakta familjehemsgruppen eller göra en intresseanmälan via familjehemsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Ersättning

  Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

  Kontakta oss
  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.