Tillgänglighet för ludvika.se

  Ludvika kommun står bakom den här webbplatsen, ludvika.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

  Webbplatsen publicerades den 17 september 2019.

  Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.


  Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver information från ludvika.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, kan du kontakta oss.

  Olika sätt att kontakta oss

  Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats.

  Hur vi testat webbplatsen

  Webbplatsen publicerades 17 september 2019. Den senaste granskningen genomfördes under augusti – september 2020.

  Kontroll av hela webbplatsen

  Hela ludvika.se är granskad enligt WCAG 2.1 nivå AA.

  Metod

  För att testa webbsidan har vi använt publiceringsverktygets integrerade tillgänglighetstest som körts för hela webbplatsen. Testet kontrollerar bland annat rubriknivåer, om alternativ-texter finns för bilder och att gamla attribut inte används i koden.

  Metod sök

  Vi har även använt webbplatsens egen sökfunktion för att finna förkortningar och annat i språket som kan försvåra vid läsning och när texten blir uppläst.

  Översiktlig granskning

  Ludvika.se är översiktligt granskad enligt WCAG 2.1 nivå AA.

  Metod

  Visuellkontroll och kodkontroll. Sidorna är granskade i följande webbläsare och skärmläsare:

  • Google Chrome Version 85.0.4183.83
  • Microsoft Edge Version 85.0.564.44
  • (delvis Internet Explorer)
  • NVDA Version 2020.1 (Skärmläsare)

  Översiktlig kontroll har även skett i Google Chrome Version 85.0.4183.102 med Google Chromes Högkontrast samt med hjälp av verktyg via Bookmarklets (http://pauljadam.com/bookmarklets/)

  Översiktlig kontroll har även skett av sidor och dokument med hjälp av Talande webb för att undersöka om texter läses upp korrekt och i rätt ordning.

  Problem som vi känner till

  Dokument

  • Det finns dokument som saknar korrekta titlar. Åtgärdas senast 2020 12 31.
  • Det finns dokument som saknar både korrekt taggning och har ologisk läsordning. De dokument som har alternativa format åtgärdas inte. Dokument som inte har alternativa format åtgärdas senast 2020 12 31.
  • Det finns dokument från tredje part som saknar korrekt taggning, ologisk läsordning med mera. Dessa åtgärdas inte.
  • Dokument som hämtas från vårt diarie- och dokumenthanteringssystem öppnas utan val i nytt fönster (Target blank). Detta åtgärdas inte.
  • På sidan Sporthallens och badets öppettider och priser finns ett dokument, en pdf, som visar vilka banor i simhallen som är tillgängliga för allmänheten. Om du inte kan läsa vilka banor som är öppna för allmänheten kan du kontakta Sporthallens reception på telefon 0240-862 83 eller e-post kultur.fritid@ludvika.se, för att få korrekt information.

  Film

  Filmer saknar syntolkning.

  Tabeller

  Tabeller med två rubrikrader bli inte korrekt upplästa. Detta finns till exempel på sidorna Sporthallens och badets öppettider och priser och på sidan Bygglov, andra lov och anmälan.

  E-tjänster och blanketter

  E-tjänster inom ludvika.se som är skapade som formulär har följande kända brister:

  • Kontrasten mellan bakgrund och ifyllnadsrutornas kantlinjer är för låg.
  • Otydligt var felen finns i obligatoriska fält om det är flera fel.

  Blanketter inom ludvika.se har följande kända fel:

  • Vissa blanketter innehåller förkortningar i stödtexterna. Åtgärdas vid uppdatering av blanketten.
  • Några blanketter är inte ifyllnadsbara. Åtgärdas vid uppdatering av blanketten.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

  Om du:

  • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
  • om du anser att vi inte uppfyller lagens krav

  Kan du kontakta oss

  E-tjänster från tredje part

  I tjänster publicerade via E-tjänster och blanketter finns redogörelser från leverantörer länkade från respektive sida. Redogörelserna är oftast inte fullständiga och i flera fall saknas de helt.

  Om du har synpunkter på en e-tjänst som Ludvika kommun tillhandahåller via ludvika.se vill vi att du påtalar vilka brister som finns så att vi kan ta de vidare till våra leverantörer.

  Kontakta Ludvika kommun:

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.