Tillgänglighet för ludvika.se

Ludvika kommun står bakom den här webbplatsen, ludvika.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Webbplatsen publicerades den 17 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 juli 2024.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från ludvika.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, kan du kontakta oss.

Olika sätt att kontakta oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning digg.se/tdosanmalan Länk till annan webbplats. och påtala det.

Granskning av ludvika.se

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) genomförde en förenklad granskning av ludvika.se under september 2021. Det ger oss möjlighet uppskatta hur väl vår webbplats ludvika.se uppfyller lagkraven. Granskningsrapport från DIGG daterad 2021-09-28. Pdf, 418.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen publicerades 17 september 2019. Den senaste större granskningen genomfördes under juli-augusti 2023.

En översiktlig granskning via publiceringsverktygets integrerade tillgänglighetstest som körts för hela webbplatsen. Kontrollerades den 10 juli 2024.

Kontroll av hela webbplatsen

Hela ludvika.se är granskad enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Metod

För att testa webbsidan har vi använt publiceringsverktygets integrerade tillgänglighetstest som körts för hela webbplatsen. Testet kontrollerar bland annat rubriknivåer, om alternativ-texter finns för bilder och att gamla attribut inte används i koden.

Metod sök

Vi har även använt webbplatsens egen sökfunktion för att finna förkortningar och annat i språket som kan försvåra vid läsning och när texten blir uppläst.

Översiktlig granskning

Ludvika.se är översiktligt granskad enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Metod

Visuell kontroll och kontroll av kod. Sidorna är granskade i följande webbläsare och skärmläsare:

 • Google Chrome Version 115.0.5790.110
 • Microsoft Edge Version 115.0.1901.188
 • NVDA Version 2020.1 (Skärmläsare) Genomfördes 2020.

Översiktlig kontroll har även skett i Google Chrome Version 85.0.4183.102 med Google Chromes Högkontrast, Google Chrome 96.0.4664.45 WAVE Evaluation Tool samt med hjälp av verktyg via Bookmarklets (https://pauljadam.com/bookmarklets/).

Översiktlig kontroll har även skett av sidor och dokument med hjälp av Talande webb för att undersöka om texter läses upp korrekt och i rätt ordning.

Problem som vi känner till

Dokument

 • Det finns dokument som saknar korrekta titlar. Dokument åtgärdas kontinuerligt.
 • Det finns dokument som saknar korrekt taggning och har ologisk läsordning. De dokument som har alternativa format åtgärdas inte. Dokument som inte har alternativa format åtgärdas kontinuerligt.
 • Det finns dokument från tredje part som saknar korrekt taggning, ologisk läsordning med mera. Dessa dokument åtgärdas inte.
 • Dokument som hämtas från vårt diarie- och dokumenthanteringssystem öppnas utan val i nytt fönster (Target blank). Detta åtgärdas inte.
 • På sidan Sporthallens och badets öppettider och priser finns ett dokument, en pdf, som visar vilka banor i simhallen som är tillgängliga för allmänheten. Om du inte kan läsa vilka banor som är öppna för allmänheten kan du kontakta Sporthallens reception på telefon 0240-862 83 eller e-post kultur.samhallsutveckling@ludvika.se, för att få korrekt information.

Film

Filmer saknar syntolkning.

Tabeller

Tabeller med två rubrikrader bli inte korrekt upplästa. Detta finns till exempel på sidorna Sporthallens och badets öppettider och priser och på sidan Bygglov, andra lov och anmälan.

E-tjänster och blanketter

E-tjänster inom ludvika.se som är skapade som formulär har följande kända brister:

 • Kontrasten mellan bakgrund och ifyllnadsrutornas kantlinjer är för låg.
 • Otydligt var felen finns i obligatoriska fält om det är flera fel.
 • Formulären kommer att byggas om eller ersättas av annan typ av e-tjänst.

Blanketter inom ludvika.se har följande kända fel:

 • Vissa blanketter innehåller förkortningar i stödtexterna. Åtgärdas vid uppdatering av blanketten eller genom att skapa en e-tjänst som ersätter blanketten.
 • Några blanketter är inte ifyllnadsbara. Åtgärdas vid uppdatering av blanketten eller genom att skapa en e-tjänst som ersätter blanketten.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Om du:

 • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
 • om du anser att vi inte uppfyller lagens krav

Kan du kontakta oss

E-tjänster från tredje part

I tjänster publicerade via E-tjänster och blanketter finns redogörelser från leverantörer länkade från respektive sida eller tjänst. Redogörelserna är oftast inte fullständiga och i flera fall saknas de helt.

Om du har synpunkter på en e-tjänst som Ludvika kommun tillhandahåller via ludvika.se vill vi att du påtalar vilka brister som finns så att vi kan ta de vidare till våra leverantörer.

Kontakta Ludvika kommun:

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: