Ludvika kommun på sociala medier

Vi strävar efter att vara där ni är. På sociala medier kan vi både informera och ha en dialog med allmänheten.

Här hittar du de konton som våra olika verksamheter använder:

Facebook

LinkedIn

YouTube

Instagram

Riktlinjer som gäller för kommunens sociala medier

Här följer riktlinjer/regler för Ludvika kommuns olika sociala mediekanaler. Inlägg och kommentarer får inte innehålla:

 • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • desinformation eller potentiellt vilseledande information
 • uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • svordomar eller obscena ord
 • information som bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR)
 • sekretessuppgifter
 • reklam, exempelvis för produkter och företag
 • annat irrelevant innehåll om till exempel företag, föreningar eller organisationer
 • länkar till sidor som bedöms innehålla någon av ovanstående punkter

Om något av ovanstående förekommer kommer vi att ta bort dessa inlägg omgående.

Om det uppstår politiska debatter kommer vi att hänvisa till de politiska partierna.

Vid upprepade kommentarer som bryter mot reglerna och skadar eller riskerar att skada Ludvika kommuns varumärke blockeras kontot som har publicerat inläggen.

Anmäl själv

Om du själv upptäcker olämpligt innehåll kan du anmäla det till info@ludvika.se eller till aktuell social mediekanal via meddelande (PM), där sådan möjlighet finns.

De olika sidorna administreras av Ludvika kommun.

Hantering av inlägg på sociala medier

Varför använder kommunen sociala medier?

Ludvika kommun använder sociala medier som kanaler för att främja ett fritt meningsutbyte och förenkla medborgarnas rätt att begära att få del av allmänna handlingar - kärnan i offentlighetsprincipen och en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.

Vem kan läsa, skriva kommentarer och meddelanden på sociala medier?

De inlägg som görs på Ludvika kommuns sociala medier kan läsas av alla. Men för att göra inlägg behöver du ha konto för respektive sociala medier.

Vilka skriver och svarar på kommunens sociala medier?

Det är kommunens kommunikatörer som skriver inläggen på huvudsidorna, alltså de som heter Ludvika kommun. De hämtar i sin tur in fakta från tjänstemännen. Ludvika kommuns politiker når du via andra kanaler. Kontaktuppgifter till alla politiker hittar du här på vår webbplats.

Mejla eller ring om du har ett enskilt ärende

Inlägg och kommentarer som görs på dessa sidor blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende? Använd vår hemsida www.ludvika.se eller ring vår växel 0240-860 00.

Har du en synpunkt eller vill felanmäla något ber vi dig använda vår e-tjänst för synpunktshantering och felanmälan.

När tar vi bort information på sidan?

Ludvika kommun ansvarar för att hålla denna sida under uppsikt. Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på våra sidor, kommer att tas bort. Detsamma gäller inlägg med reklam.

Hantering av allmänna handlingar

Alla inlägg och kommentarer på kommunens sociala medier är allmänna handlingar. Dock kommer vi inte att diarieföra allt, utan uppgifterna hålls ordnade på annat sätt. Vi kommer att diarieföra följande:

 • kommentarer och inlägg som tillför uppgifter i ett ärende
 • handlingar som myndigheten efterfrågar
 • kommentarer och inlägg som myndigheten bedömer vara av särskilt intresse
 • kommentarer som raderats till följd av olämpligt innehåll
 • sekretessbelagd information som kommer in via kommentarsfunktioner. Denna sistnämnda information gallras omedelbart från mediet. 

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: