Våld i nära relation

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Det kan vara svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden. Våld är en handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar, både fysiskt och icke-fysiskt, som kan förekomma ofta eller sällan.

sprucket glas

Är du utsatt för våld i nära relation?

Kom ihåg att

  1. Det är inte ditt fel att du blir utsatt för våld.
  2. Det är din partners ansvar att hitta hjälp och förändring.
  3. Även om din partner får hjälp för sitt våldsamma beteende betyder det inte alltid att han eller hon kommer att förändras.
  4. Hjälp och stöd finns tillgänglig för dig. Vänd dig till exmpel till Kvinnofridslinjen, BRIS eller någon i din närhet.
  5. Ring alltid 112 i en nödsituation.

Många som utsätts för våld hoppas att deras partner ska förändra sig - att kontrollerandet och våldet ska upphöra så att förhållandet kan fortsätta. Andra vill avsluta relationen men är för rädda för att göra det.

Om din partner påbörjar behandling för sitt våldsamma beteende kan du känna dig pressad att ge förhållandet en till chans. Men alla våldsamma personer förändras inte tillräckligt. Så även om din partner lyckas vända sitt våldsamma beteende är det fortfarande okej vilja avsluta relationen. Det är viktigt att du får hjälp och stöd för att göra det som passar dig och dina eventuella barn bäst. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig eller berättar mer.

Det går att ändra våldsamt beteende

Det går att ändra ett våldsamt beteende och det finns hjälp att få genom individuella samtal eller samtal i grupp. Vi erbjuderkostnadsfritt stöd för den som är motiverad att ta tag i sitt våldsamma beteende. Personer som genomgår behandling och förändrar sitt beteende upplever ofta att de får en förbättrad livssituation.

Kontaka oss så berättar vi mer.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: