Våld i nära relation

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Det kan vara fysiskt våld, svartsjuka, ilska eller beteende som får dig att känna dig otrygg och som begränsar din vardag. Våld är en handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar, både fysiskt och icke-fysiskt, som kan förekomma ofta eller sällan och begränsa dig i din vardag.

sprucket glas

Är du utsatt för våld i nära relation?

Kom ihåg att:

  1. Det är inte ditt fel att du blir utsatt för våld.
  2. Det är din partners ansvar att hitta hjälp och förändring.
  3. Hjälp och stöd finns tillgänglig för dig. Vänd dig till exempel till socialtjänsten i din kommun, Kvinnofridslinjen, BRIS eller någon i din närhet.
  4. Ring alltid 112 i en nödsituation.

Många som utsätts för våld hoppas att deras partner ska förändra sig. Många vill avsluta relationen men är för rädda för att göra det.

Det går att ändra våldsamt beteende

Det går att ändra ett våldsamt beteende och det finns hjälp att få genom individuella samtal eller samtal i grupp. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd för den som är motiverad att ta tag i sitt våldsamma beteende. Personer som genomgår behandling och förändrar sitt beteende upplever ofta att de får en förbättrad livssituation.

Du kan kontakta oss!

Det är viktigt att du får hjälp och stöd för att göra det som passar dig och dina eventuella barn bäst. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig eller berättar mer.

Se våra kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Individ och familjeomsorgen

Stöd- och försörjningsenhetens Våldsteam

Telefon: 0240-868 09, vardagar klockan 8.00-12.00 samt 14.00-16.00.

Om du inte har möjlighet att ringa går det även bra att besöka oss.

Besöksadress: Ljunghällsvägen 45 Ludvika

Receptionens ordinarie öppettider: vardagar klockan 9.30-12.00 samt 13.00-16.00


Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: