Muddring

  Vattenverksamhet är all verksamhet i vattenområden till exempel muddring som innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Det kan också vara fyllning, pålning, bortledande av vatten, grävning sprängning, rensning eller annan åtgärd som förändrar vattendjup eller läge.

  Vattenverksamhet och muddring

  Tidigare krävdes det i allmänhet tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för sådana verksamheter eller åtgärder men nu kan en del ärenden hanteras genom en anmälan till länsstyrelsen. Åtgärderna kan också kräva strandskyddsdispens hos kommunen.

  Tag kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg i Ludvika kommun eller länsstyrelsen om du är osäker på om din planerade åtgärd kräver tillstånd.

  Läs mer om vattenverksamhet på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.htmllänk till annan webbplats

  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/foretag/miljo/vatten/vattenverksamhet/tillsyn-av-vattenverksamhet.htmllänk till annan webbplats

  https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur/vatten.htmllänk till annan webbplats

  Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhestområde miljö och bygg om massorna läggs upp på land och det finns risk att miljön påverkas negativt.

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-08-13

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.