Lägenhetsregister

Enligt lag ska uppgifter om Sveriges bostäder föras in i ett nationellt lägenhetsregister. Om det finns fler än en lägenhet per entré ska de särskiljas med lägenhetsnummer.

Lägenhetsregistrets användning

Syftet med registret är att Statistiska centralbyrån enklare ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik, som senare kan ligga till grund för samhällsplanering och forskning. Registret innehåller uppgifter om Sveriges bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Rapporteringen ska i huvudsak göras i samband med hantering av bygglov.

Fastighetsägarens skyldighet

Ägare av flerbostadshus och småhus är skyldiga att lämna uppgifter till kommunen.
Till kommunen ska uppgifter om bostadslägenheter lämnas in vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • rivning

Uppgifterna ska lämnas till kommunen senast en månad efter färdigställandet.

Gis-sektionen vid Verksamhetsområde planering ansvarar för ajourhållningen av lägenhetsregistret.

Skicka in lägenhetsregister till kommunen

Spara ner kommunens mall Lägenhetsregister - Ludvika kommun Excel, 60.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Ange data i samtliga grönmarkerade kolumner. Under fliken Lägenhetsförteckning fyller ni digitalt i nya eller ändrade lägenheter. Spara, signera digitalt och skicka en fil per entré till gis@ludvika.se.

Standard för lägenhetsnumrering

Lantmäteriet har tagit fram en särskild standard för lägenhetsnumrering, med hjälp av den ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnumrering till kommunen.

Läs mer på Lantmäteriets sida om lägenhetsregistret Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Verksamhetsområde planering, GIS-sektionen

gis@ludvika.se

0240-863 75

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: