Pedagogisk omsorg

Familjedaghem eller dagbarnvårdare är andra namn för pedagogisk omsorg.

I pedagogisk omsorg tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Barngrupperna är mindre än grupperna i förskolan. Verksamheten bedrivs antingen i hemmiljö eller i en lokal som flera dagbarnvårdare har tillsammans.

För närvarande har vi ingen pedagogisk omsorg i kommunen.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: