Översvämning och dammbrott

SMHI och Vattenregleringsföretagen lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvsamordningsgrupp samordnar de åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.  

Dammbrott

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra.

Respektive fastighetsägare har ansvar för att skydda sin egendom vid en översvämning. Mer information om det hittar du på dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har kommunerna i Dalarna tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: