Jobba inom förskola och grundskola

Som nyanställd inom skolan i Ludvika är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder ett omfattande mentorskap.

Att börja som lärare eller förskollärare för första gången är ett stort och viktigt steg. Vi tycker att det är bra om man inte behöver ta det steget ensam.

Erfarenheterna från vårt arbete med introduktionsperiod och mentorskap säger oss att nyutexaminerade grundskol- och förskollärare uppskattar den hjälp och det stöd de får.

Fördelar och förmåner

Mentorskapet är bara en av de saker inom förskola och skola som vi är stolta över. Läs mer nedan under respektive rubrik.

Att jobba inom kommunens förskolor

Som nyanställd inom förskolan i Ludvika är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder ett omfattande mentorskap.

Mentorer och adepter har regelbundna träffar, där man diskuterar situationer och erfarenheter. Det är högt i tak och skratt blandas med allvar.

Här finns en folder om introduktionsperiod och mentorskap i Ludvika kommun. Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Populära arbetskläder

En ny och uppskattad satsning innebär att personalen inom förskola får plocka ut arbetskläder till en summa av 1 000 kronor per år. Inköpen administreras inom förvaltningen, vilket gör att summan räcker ganska långt.

Vi värderar utbildning – och möjligheten att utbilda sig – högt. Flera av våra tillsvidareanställda barnskötare läser inom förskollärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Samtidigt samarbetar vi med Västerbergslagens utbildningscentrums barnskötarutbildning. Vi har också partnerförskolor där vi tar emot förskollärarstudenter.

Nya avdelningar

Ludvika kommun växer och barnen blir fler. Det gör att vi har öppnat ett stort antal nya förskoleavdelningar i ljusa, rymliga lokaler. Utemiljön är naturligtvis också viktig och flera förskolor har fått nya lekytor med moderna redskap.

Samtidigt pågår ett omfattande arbete med att utveckla maten, inom bland annat barnomsorgen. En större del av kosten lagas från grunden, ute på enheterna. Stora resurser läggs på att höja inspiration och kvalitet inom organisationen.

Programmering och språkutveckling

Viktigast är trots allt barnen och det hårda arbete våra anställda lägger ner för att de ska få det bra. Några av våra satsningar är programmering i förskolan, språkutvecklande arbetssätt och läslyftet. Här samarbetar vi med Mälardalens högskola respektive Högskolan Dalarna.

Vi är glada men ödmjuka inför det faktum att arbetet ger resultat.

Nöjda föräldrar

En enkät genomförd i Ludvika kommun visar att både barn och deras föräldrar är mycket nöjda med kommunens förskola. 97 procent av barnen (4-6 år) tycker om att vara på förskolan och 97 procent av vårdnadshavarna svarar att deras barn trivs, är trygga och bemöts med respekt i förskolan.

Att jobba inom kommunens skolor

Som nyanställd inom skolan i Ludvika är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder ett omfattande mentorskap.

Mentorer och adepter har regelbundna träffar, där man diskuterar situationer och erfarenheter. Det är högt i tak och skratt blandas med allvar.

Här finns en folder om introduktionsperiod och mentorskap i Ludvika kommun. Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Inom Ludvikas skolor är vi övertygade om att vi är starkast när vi arbetar tillsammans. Därför är vår satsning på kollegialt lärande mycket viktig. Alla ska känna att de får ett stöd av kollegor och chefer när de jobbar hos oss.

IT i fokus

För oss är det naturligt med ett fokus på IT och digital kompetens. För blivande vuxna i ett modernt samhälle är det så klart en hörnsten.

Vår satsning innebär att elever i årskurs 4-9 får en personlig Chromebook. Rätt använda kan IT-baserade lösningar ge mängder av pedagogiska möjligheter, öka motivationen och ge återkoppling om vilka områden eleverna behöver arbeta extra med.

Lärarlyftets kurser för lärare Länk till annan webbplats.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. På skolverkets sida kan du i kurskatalogen läsa vilka kurser och lärosäten som ingår i Lärarlyftet.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar så prata i första hand med din rektor.

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser för lärare via webbplatsen antagning.se. Länk till annan webbplats.


Olika vägar att bli lärare

Det råder stor efterfrågan på förskollärare och grundskollärare med inriktning mot fritidshem och grundskola samt övriga kategorier inom förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola.

I foldern Utbildningar inom lärande Pdf, 1.4 MB. hittar du en mängd olika utbildningar. Hoppas att någon passar!

Ta lärarexamen samtidigt som du jobbar

Ludvika kommun erbjuder i samarbete med högskolan Dalarna en kombination av studier och arbete för dig som vill ta lärarexamen. Läs mer på sidan Ta lärarexamen samtidigt som du jobbar

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: