Varmt välkommen till oss!

Ludvika växer och det gör även våra verksamheter.

Du är välkommen att bli en del av de som är med och rustar våra barn och elever för framtiden. Vi söker aktivt efter fler med pedagogisk utbildning till våra olika verksamheter.

“Kunskapsresan” är namnet på och beskrivning av vårt systematiska utvecklingsarbete. Varje förskola, skola eller fritidshem ska vara den bästa enheten för varje barn eller elev som går där. Det är vår vision. Läs mer om detta på portalen Växeldra Länk till annan webbplats., som är verksamhetens processstöd för pedagogiskt arbete och är tänkt att fungera som ett stöd för dig som arbetar inom förskola, grundskola och särskola i Ludvika kommun.

Tillit, förtroende och generositet utvecklar goda relationer på en arbetsplats och i en organisation. Detta är en ständigt pågående spännande process, och tillsammans hittar vi nya vägar framåt.

Roligt på jobbet

Du ska ha roligt på jobbet och vara trygg där. Vårt uppdrag är att utveckla lärandet, bland våra barn och elever, men även hos oss själva. Att tänka om och utforska alternativa lösningar krävs i en föränderlig omvärld. I Ludvika kommun är detta en del av vår värdegrund.

Läs mer om Lagandan här: Lagandan – vår värdegrund - Ludvika kommun Länk till annan webbplats.

Ludvikas skolor

I Ludvika kommun finns just nu 26 förskolor och 15 grundskolor. I vår verksamhet finns cirka 4 500 barn och elever.

Antal medarbetare är närmare 700 tillsvidareanställda (900 med visstidsanställda inräknade)

Att arbeta i förskola

Vill du jobba i en helt nybyggd förskola eller hellre i en väletablerad? På en stor förskola i centrum eller i en mindre ute på landsbygden?

Hos oss finns goda möjligheter att välja din arbetsplats då vi just nu utökar vår verksamhet med flera nyöppnande avdelningar. Förutom våra fina utemiljöer på alla våra förskolor så har vi dessutom en med eget bibliotek.

Många förmåner

Hos oss får du fria pedagogiska luncher, arbetskläder, flera studiedagar per läsår för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Ett nära samarbete med specialpedagoger och en väl genomarbetad modell för systematiskt kvalitetsarbete finns hos alla våra enheter.

Och förstås, ett spännande arbete med goda kollegor och en trygg anställning i en kommun där förskolan växer!

Därför trivs Tobias i förskolan

Läs om Tobias Klebark och hans tankar kring det viktiga och stimulerande uppdraget som pedagog i förskolan.

Kontakt

Låter detta som något för dig?
Kontakta Maria Rosin,
maria.rosin@ludvika.se
0240–863 02

Att arbeta i skola och fritidshem

"Kunskapsresan" är namnet på och beskrivning av vårt systematiska utvecklingsarbete.

Det kollegiala lärandet sker hela tiden i våra verksamheter. Det görs både genom att lära av egna och varandras erfarenheter och genom att ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning, inom området. Vetenskaplig grund, tillsammans med vår beprövade erfarenhet, är det som all vår verksamhet vilar på.

Läs mer på Växeldra Länk till annan webbplats.

Förstelärare

Förstelärare finns idag på alla våra skolor. De är delaktiga och leder delar av enhetens utvecklingsarbete. För att sprida pedagogiska erfarenheter och kunskaper bloggar förstelärarna på Växeldras hemsida. På Växeldra finns stöd för pedagogen i det dagliga arbetet.

Digitala verktyg

Digitala verktyg och läromedel är en naturlig del av skolans arbete. Varje elev har en Chromebook. Lärares planeringar och dokumentation sker digitalt. 

Specialpedagoger

Ludvika kommun har under flera års tid satsat på att utbilda speciallärare och specialpedagoger.

Fritidshem

Alla grundskolor har ett eget fritidshem, där barnen välkomnas före och efter skoldagens slut. Alla barn som söker får plats omgågende.

Kontakt

Låter detta som något för dig?
Kontakta Maria Rosin,
maria.rosin@ludvika.se
0240–863 02

Att arbeta som rektor och biträdande rektor

Delat ledarskap och ett delat ansvar! Det är verkligheten för de flesta rektorer inom skolan i Ludvika kommun i dag.

Rektor är den som fördelar ansvar till sin biträdande rektor. Tillsammans utgör de skolledningen på enheten.

Rektorsutbildning

Både rektor och biträdande rektor förväntas genomgå den statliga rektorsutbildningen. Social- och utbildningsförvaltningen ger på olika sätt kontinuerligt stöd i uppdraget. Som ny i rollen erbjuds du introduktion och mentorskap.

Kontakt

Låter detta som något för dig?
Kontakta Maria Rosin,
maria.rosin@ludvika.se
0240–863 02

Att arbeta som vikarie

Ett gäng barn och elever väntar på dig!

Har du någon gång funderat på hur det är att arbeta i en förskola eller skola? Det kan vi svara på! Det är världens roligaste jobb och ett riktigt hjälteuppdrag. Du får en glimt rakt in i framtiden och en chans att vara en viktig vuxen förebild.

Våra vikarier

Hos oss inom social- och utbildningsförvaltningen kan du arbeta som vikarie inom förskolan, grundskolan och fritidshem. Som vikarie hjälper du till i det dagliga arbetet när ordinarie personal är sjuk eller av annan anledning behöver vara borta. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och spännande. Möjligheter till längre vikariat finns också.

Förskola

I förskola blandas lek med pedagogik och du som vikarie finns där genom alla delar. Det kan handla om att läsa en bok, hjälpa till med måltider, undervisa i matematik på förskolenivå eller utomhuslek.

Grundskola

Som vikarie i grundskolan kan du arbeta med elever från förskoleklass till årskurs 9. Du är ofta klasslärare och undervisar en klass i flera ämnen. Vanligtvis finns en färdig planering som du följer men ibland behöver du själv planera dagen. Du hjälper även till mellan lektionerna på raster och under måltider. Inom grundskolan kan du även arbeta inom anpassad grundskola och som elevassistent.

Fritidshem

Arbetsdagen på fritids börjar ofta i klassrummet där du på olika vis stöttar lärarna. Under eftermiddagen övergår verksamheten till fritids. Där stimuleras elevernas utveckling och sociala gemenskap genom bland annat lek, rörelse och skapande aktiviteter.

Ebba lär sig mycket som vikarie

Läs om Ebba Blidberg och hennes tankar om hur roligt och kreativt det är att jobba inom förskolan.

Ny som medarbetare inom förskola och skola

Som nyanställd inom skola och förskola i Ludvika kommun är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder en omfattande introduktion och mentorskap.

Att börja som förskollärare, lärare, rektor eller biträdande rektor för första gången, är ett stort och viktigt steg, och vi tycker att det är bra om man inte behöver ta det steget ensam.

Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun arbetar med att skapa förutsättningar för att ny förskollärare/lärare/rektor ska få en trygg start i sin yrkeskarriär. 

Vi har valt att satsa på en genomtänkt strategi och organisation för introduktionsperioden. Erfarenheterna och utvärderingarna från vårt arbete säger oss att de nyanställda uppskattar den hjälp och det stöd de får.

Genom att ta tillvara på det engagemang och den kunskap som finns hos nyutexaminerade pedagoger, samt för att ge stöd till fortsatt professionell utveckling inom den nya yrkesrollen erbjuder vi en personlig mentor som finns med under hela det första året som nyexaminerad och nyanställd.

Ladda ner vår folder

Introduktionsperiod och mentorskap i Ludvika kommun.

Att bli lärare och karriärvägar inom yrket

Är du intresserad av att stödja barns lek, utveckling och lärande på ett omsorgsfullt och kreativt sätt? Vill du leda en pedagogisk verksamhet som väcker barns och elevers nyfikenhet och livslånga lust att lära? Då är pedagogyrket något för dig.

Utbildning

För att bli förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem behöver du en högskoleutbildning. Mer information om vad som gäller kring behörighet, antagning och utbildningen i sin helhet kan du hitta på universitetens och högskolornas egna hemsidor.

Om du är osäker vilken utbildning som passar just dig kan du få bra hjälp på Studera.nu:

Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)

Vi erbjuder också möjlighet att arbeta som lärare medan du studerar. Tillsammans med Högskolan Dalarna har vi ett program för arbetsintegrerad lärarutbildning. Ansökningsperioden gäller från februari till mars och utbildningens inriktning kan variera mellan åren.

För Jessica passade AIL perfekt!

Läs om Jessica Wallberg och hennes upplevelser av att arbeta som lärare och studera till lärare samtidigt.

Läs mer

Läs mer om arbetsintegrerad lärarutbildning här:

Karriärvägar

I Ludvika kommun finns möjligheter att vidareutvecklas i din yrkesroll. Olika karriärvägar finns inom bland annat ledarskap, utveckling och specialpedagogiska uppdrag. 

Låter detta som något för dig? Kontakta Maria Rosin, maria.rosin@ludvika.se 0240-86302

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: