Vem utsätts för våld och vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill".

                                                                                                     - Per Isdal, Alternativ till våld

Vem utsätts för våld?

Det är viktigt att komma ihåg att både kvinnor, män och barn/ungdomar kan vara våldsutsatta. Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning med mera. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något som den vill. Våld skapar lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Men det finns hjälp att få. Det är inte ditt fel och det är alltid den som använder våld som bär hela ansvaret.

Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot, kontroll, förlöjligande och kränkande ord. Våld eller hot kan riktas mot barn eller husdjur med syfte att kontrollera den som utsätts. Att leva med vetskapen att man kan utsättas för nytt våld (så kallat latent våld) är en form av psykisk/verbalt våld.

Fysiskt våld

Våld mot någons kropp såsom örfilar, knytnävsslag, slag med redskap, knivstick, sparkar och stryptag. Det kan också vara att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar.

Sexuellt våld

Att tvingas utföra sexuella handlingar, bli tafsad på och/eller få kränkande kommentarer där man blir kallad för nedsättande sexuella ord är exempel på sexuellt våld.

Materiellt våld

Kan till exempel vara att gemensamma eller personliga ägodelar förstörs av den som utövar våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan till exempel vara att någon du lever med inte tillåter dig att ha egna pengar eller kontrollerar hur du använder ditt bankkonto. Det kan också vara att bli tvingad till att utföra ekonomiska olagligheter.

Våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning

En äldre person eller en person med funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner eller andra i sin närhet för att klara av vissa saker i vardagen, till exempel om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Det kan exempelvis vara en partner, ett vuxet barn eller en omsorgspersonal eller granne som utnyttjar personens beroendeställning genom att använda våld.

Försummelse

Försummelse kan drabba personer som är i beroendeställning till någon annan. Exempel på försummelse är att inte få behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Det kan till exempel vara att bli nekad till att få hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket mat eller felaktig medicin.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör till exempel klädval, socialt umgänge och livsval, såsom utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas. I sin extrema form kan kontrollen leda till hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Kontakta oss

Individ och familjeomsorgen

Stöd- och försörjningsenhetens Våldsteam

Telefon: 0240-868 09, vardagar klockan 8.00-12.00 samt 14.00-16.00.

Om du inte har möjlighet att ringa går det även bra att besöka oss.

Besöksadress: Ljunghällsvägen 45 Ludvika

Receptionens ordinarie öppettider: vardagar klockan 9.30-12.00 samt 13.00-16.00


Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: