Begravning

Begravningsavgift betalas av alla och den ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin; gravkapell, krematoriekapell eller offentlig samlingslokal.

Är man medlem i Svenska kyrkan har man rätt till begravningsakt i kyrkan.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning.

  • Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.
  • Respekten för den avlidnes egna önskemål bör vara avgörande när man väljer begravningsform.
  • Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten.
  • En anhörig kan vara begravningsförrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.
  • Personligt farväl kan tas i gravkapellet eller direkt vid graven.
  • Det finns ingen ceremoni som följs utan den skapas individuellt.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Social- och utbildningsförvaltningen handlägger sådana ärenden.

När någon har avlidit måste det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan, se mer under Dödsboanmälan och bouppteckning.

Begravningsförrättare

Ludvika kommun har för närvarande en borgerliga begravningsförrättare;
Annette Göransson-Wingård.

Du kan komma i kontakt med borgerliga begravningsförrättare via Stadshusets reception, telefon 0240 - 860 00

Kontakta oss

Ludvika kommun

771 82 Ludvika

info@ludvika.se

Växel 0240-860 00

Växelns öppettider 07:30-12:00, 13:00-16:15

Sidan uppdaterades: