Kommunalt avlopp

WessmanBarken Vatten och Återvinning, förkortat WBAB, ansvarar för att hushållens och industrins avloppsvatten i Ludvika kommun tas omhand på ett riktigt sätt, utan att förorena sjöar och vattendrag.

För att ta hand om och rena avloppsvatten finns det 6 avloppsreningsverk:

  • Gårlången
  • Gonäs
  • Sörvik
  • Sunnansjö
  • Grangärde
  • Fredriksberg

Totalt renar dessa anläggningar närmare 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

WBAB ansvarar också för underhållet av det allmänna vatten- och avloppsnätet i kommunen. Det handlar om totalt drygt 700 kilometer ledningssystem.

WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Det fullständiga namnet är WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.

Om det inte är möjligt att ansluta kommunalt avlopp till din bostad ska du installera ett enskilt avlopp. Tillstånd krävs för att få uppföra en enskild avloppsanläggning.

Sidan uppdaterades: