Knutsbo, etapp 7, Krolliljan 1 och Jasminen 8 – Markanvisning

Ludvika kommun har bjudit in byggaktörer att delta i markanvisningsprocess för fastigheterna Krolliljan 1 och Jasminen 8 på Knutsbo. Markanvisningen genom jämförelseförfarande avslutades 23 november 2023.

Etapp 7 av Knutsbo

Etapp 7 av Knutsbo är en gammal detaljplan med nya möjligheter. Från Knutsbo finns en fantastisk vy över både stad och natur. Det är ett område där Ludvika tätort möter skogen med dess friluftsområde med tillhörande motionsslingor.

Markanvisning:

Bifogat hittar ni program för markanvisning där processen samt information om ansökan finns. Sista ansökningsdag är 23 november 2023.

Frågor och svar

1. När kommer priset uppdateras i inbjudan?

Inbjudan är uppdaterat med pris, 300 kr/kvm BTA.

2. Är VA utbyggt i området?

VA är framdraget till fastighetsgräns. Byggaktör betalar anslutningsavgift enligt gällande taxa samt står för kostnaden för ledningsdragning inom fastigheterna (Gäller enligt nuvarande detaljplan).

3. Finns detaljplan i dwg att tillgå?

Tyvärr inte, det finns dock en enkel karta i dwg med användningsgräns och höjdkurvor. Fås vid förfrågan.


Vy över sjön Väsman från Knutsbo-området

Utöver skog och stad finns det även en tjärn i närheten med badmöjligheter. I närheten finns också kolonilotter för den odlingsintresserade.

Karta över Ludvika, visar var Knutsbo etapp 7 ligger
Karta över Knutsbo etapp 7

Fakta

  • Byggnadstyp: Gruppbebyggelse
  • Byggrätt: Cirka 5600 m² bruttoarea
  • Detaljplan: Ja
  • Detaljplan antagen: 1990/2007
  • Storlek: Cirka 11 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun

Knutsbo ligger i östra delen av Ludvika tätort, cirka tre kilometer från centrum. Planområdet ligger i anslutning till Kryddgårdsvägen, som är busslinjen genom området.

Både inom och alldeles utanför planområdet finns en mängd nybyggda villor.

Inom planområdet finns två avstyckade fastigheter avsedda för grupphusbebyggelse, enligt detaljplanen får dessa inte styckas upp i fler fastigheter.

Bebyggelse

Detaljplanen anger att de delar som finns kvar att bebygga inom planområdet ska bebyggas med grupphus med max två våningar.

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: