Kommunalt dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning eller egen brunn.

Vattnets kvalitet

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet så att det inte orsakar sjukdom eller problem i installationer.

Kommunalt vatten

WBAB ansvarar för produktion och distribution av kommunalt dricksvatten.

Vattentäkt och skyddsområden

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleum-produkter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.

Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg, 0240-860 00, eller WBAB.

Tillsyn

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg har tillsyn över de kommunala vattenverken. Enheten kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs. Detta görs genom att bland annat inspektera vattenverken och kontrollera egenkontrollen.

Klagomål

Om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet eller har övriga synpunkter eller klagomål ska du kontakta kommunens verksamhetsområde miljö och bygg.

Vattenverk

WBAB ansvarar för drift och skötsel av fem vattenverk i Ludvika 

  • Östansbo
  • Grängesberg
  • Sunnansjö
  • Nyhammar
  • Fredriksberg

Varje år levererar dessa vattenverk cirka 3,5 miljoner kubikmeter vatten till vattenledningsnätet.

Största leverantören som är Östansbo levererar vatten till centrala Ludvika, Saxdalen, Blötberget, Gonäs, Sörvik, Håksberg, Persbo-Gräsberg samt Harnäs i Smedjebackens kommun. Övriga vattenverk levererar vatten till de orter där de finns.

WBAB är forkortning för WessmanBarken Vatten & Återvinning AB som  är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kontakta oss

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB)

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken

Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

E-post: info@wbab.se

Telefon:  0240-309 90

wbab.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Verksamhetsområde Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.