Körning med motorfordon på sjöisar

Undvik att köra motorfordon på isbelagda sjöar. När det finns isar så är många människor ute för att åka skridskor, skidor eller spark på isen eller för att fiska.

Att köra fordon på en isbelagd sjö är enligt terrängkörningslagen tillåtet. Däremot kan det vara förbjudet enligt annan lagstiftning. Det kan vara förbjudet enligt skydds­föreskrifter för vattenskyddsområde eller bestämmelserna för naturskyddsområden.

Tänk på detta

  • Visa hänsyn! Man får inte störa djurliv eller närboende med sin iskörning. Skidåkare, skridskoåkare och fotgängare har företräde vid möte.
  • Tänk på att du även har ett miljöansvar. Spill av drivmedel eller kemikalier ska genast saneras och tas om hand som farligt avfall. Detta kan även behöva anmälas till verksamhetsområde miljö och bygg. Akuta utsläpp ska alltid anmälas till räddningstjänsten.
  • Onödigt mycket, långvarigt eller ständigt upprepat buller är inte ok. Tänk på att buller på isar sprider sig väldigt långt. Även boende långt från sjön kan störas.
  • Motortrafik som körs på vägar och ytor som saknar en reglerad hastighet ska hålla en hastighet på högst 70 kilometer i timmen.
  • Högerregeln gäller för terrängkörning.
  • Om man skulle köra på någon eller något, och det räcker med att man hastigt kör förbi en skridskoåkare, och orsakar skada genom att personen ramlar kan man fällas för vårdslöshet i trafik.
  • Körning på isbelagd sjö är inte samma sak som körning på inhägnat område. Förarbevis och körkort gäller även i terräng och på is.
  • Det finns försäkringsbolag som inte har något försäkringsskydd vid terrängkörning. Om olyckan skulle vara framme och fordonet går igenom isen kommer du att få stå för alla kostnader för räddningsarbetet. Om det blir läckage kan du få stå för saneringskostnaderna. Du kan också vara skyldig till ett miljöbrott.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: