Fälla träd

Här finns information om hur du ska gå till väga om du har önskemål om nedtagning eller beskärning av träd eller buskar på Ludvika kommuns mark.

Vi får ofta ansökningar från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunal mark. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning, ber vi dig lämna in en skriftlig ansökan.

Ansökan kommer att behandlas av Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde teknik och projekt eller verksamhetsområde planering.

En bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • trädens betydelse för området som helhet
  • trädens ekologiska, estetiska, hygieniska, tekniska och ekonomiska värden
  • trädens kondition, utvecklingsmöjlighet och tillväxt
  • om träden utgör olägenhet av väsentlig betydelse

Med olägenhet av väsentlig betydelse menas inte att löv från kommunala träd blåser in på tomten.

Önskemålet ska vara Ludvika kommun tillhanda senast den 31 augusti för att kunna behandlas och åtgärdas om möjligt under påföljande vinter.

Ansökan skickas till:
Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
771 82 Ludvika

Eller via e-post till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se.

Beslut fattas och meddelas under höst/vinter. (oktober-mars)

Observera att ingen beskärning eller trädfällning får ske på kommunal mark utan godkännande från Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Om ett träd utgör fara

Misstänker du att ett träd är direkt farligt, ring 0240-56 55 73 på kontorstid. Akuta ärende utanför kontorstid ring 0240-861 00.

Kontakta oss

Ludvika kommun
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: