Försäkringar för barn, elever och ungdomar

Ludvika kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som man drabbas av genom våld mot kroppen som kommer utifrån. Vid en olycksfallsskada ska i första hand elevens eget försäkringsbolag kontaktas. Om eleven inte har någon egen försäkring är det kommunens försäkringbolag som träder in. Den försäkring som kommunen har gäller bara vid olycksfallsskada, inte vid sjukdom.

Tänk på följande vid en olycksfallsskada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton i original.
 • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
 • I intyget skall det stå mellan vilka datum som skolskjuts med taxi behövs.
 • Taxi beställs av försäkringsbolaget.

Skadeanmälan ska i första hand göras på Svedeas hemsida Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan ska göras skriftligt, via e-post eller på bolagets hemsida:


Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.  Länk till annan webbplats.På Svedeas sida finns det även blanketter och skaderelaterad information.

Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, e-post eller vanlig post.

Telefonnummer: 0771-160 199

E-post: skadorforetag@svedea.se


Postadress:

Svedea AB

Skador företag

Box 3489

103 69 Stockholm


När och för vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller under heltid för:

 • Elever i grundskola, inkl sexårsverksamhet och anpassad grundskola. Även elever i Olympicaskolan.
 • Elever i annan kommun i grundskola, inkl sexårsverkamhet eller anpassad grundskola folkbokförda i Ludvika kommun,
 • Elever i VBU:s gymnasieskolor,
 • Elever från Ludvika eller Smedjebacken som studerar på andra skolor till vilka VBU betalar intern kommunala ersättning,
 • Elever i anpassad gymnasieskola, anpassad skola för vuxna,
 • Flyktingar/asylsökande i yrkesintroduktion/grund SFI,
 • Barn i daghem, förskoleverksamhet och familjedaghem,
 • Ungdomar som omfattas av kommunens uppföljningsansvar, ungdomsgaranti, resursarbete, arbets praktik eller dylikt,
 • Personer med funktionshinder i dagcenter, annan verksamhet och boende enligt LSS/SOL,
 • Personer i kontakt-, ferie och familjehem enl SOL, LVU, LVM, LSS och liknande lagstiftning.

Heltid och Skol-/Verksamhetstid

Försäkringen gäller under Heltid och Skol-/Verksamhetstid* för:

 • Elever i komvux/grundvux/kunskapslyftet,
 • Barn i öppen förskola,
 • Ledare i kommunal verksamhet utan TFA,
 • Personer i arbetspraktik enligt SOL,
 • Vuxna i missbruksenhetens dagverksamhet,
 • Deltagare inskrivna i av kommunen anordnad verksamhet eller personer anlitade i av kommunen anordnad verksamhet inkl frivilliga Resursgruppen.

Med Heltid avses skoltid, fritid och ferier. Med Skol-/Verksamhetstid menas:

 • lektion och rast,
 • verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag,
 • av skolan anordnad idrottsutövning,
 • utflykt och liknande under ordinarie lästermin med utsedd ledare,
 • av skolan anordnad skolresa, studiebesök, fjällfärd, lägerskola, utflykter med övernattning, skolförläggning och simkurs med utsedd ledare oavsett om verksamheten äger rum under ordinarie lästermin eller efter dennas slut.
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor mm samt verksamhet inom de försäkrade grupperna (arbetstid/praktiktid).
 • All av kommunen bedriven verksamhet för försäkrade grupper och som ej omfattas av heltids- omfattningen.

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: