Så här fungerar jämförelseförfarande

Genom jämförelseförfarande konkurrensutsätter kommunen markområden för en tilldelning av markanvisning.

Vid jämförelseförfarande tar kommunen fram en inbjudan med vision och bedömningskriterier samt tidplan och områdets förutsättningar. Inbjudan publiceras på hemsidan samt markanvisning.se. Kommunen meddelar även via mejl de aktörer som tidigare anmält intresse.

Kommunen konkurrensutsätter områden som är attraktiva på det sätt att flera aktörer har visat intresse och/eller där området har en stor påverkan på området eller stadsbilden vilket ger ett högre krav på gestaltning.

Vid ett jämförelseförfarande utvärderar en jurygrupp inkomna ansökningar. Vinnande förslag föreslås få markanvisning, där slutligen beslutet tas av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: