Brottsförebyggande arbete

  Ludvika har ett brottsförebyggande råd, BRÅ, vars handlingsprogram har fastställts av kommunfullmäktige.

  Ur handlingsprogrammet: "Att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i samhället är allas ansvar och genom att bilda ett brottsförebyggande råd ökas förutsättningarna för samtliga intressenter att verka gemensamt för detta".

  Gemensamma intressenter kan vara; familjer, förskola och skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, företag, föreningsliv och pensionärsorganisationer.

  Trygghetsskapande

  Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att "öka tryggheten och minska brottsligheten".

  De åtgärder som vidtas ska syfta till att minska individers benägenhet att begå brott och att minska antalet tillfällen och situationer som kan ge upphov till brott.

  Kontakta oss
  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.