Brottsförebyggande arbete

Ludvika har ett brottsförebyggande råd, BRÅ, vars handlingsprogram har fastställts av kommunfullmäktige.

Ur handlingsprogrammet: "Att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i samhället är allas ansvar och genom att bilda ett brottsförebyggande råd ökas förutsättningarna för samtliga intressenter att verka gemensamt för detta".

Gemensamma intressenter kan vara; familjer, förskola och skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, företag, föreningsliv och pensionärsorganisationer.

Trygghetsskapande

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att "öka tryggheten och minska brottsligheten".

De åtgärder som vidtas ska syfta till att minska individers benägenhet att begå brott och att minska antalet tillfällen och situationer som kan ge upphov till brott.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Relaterat

Sidan uppdaterades: