Håksberg

I Håksberg med både förskola och F-6-skola bara tvärs över vägen finns mark för bostäder.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta oss!

Översiktskarta över Ludvika med Håksberg markerat.

Översiktskarta över Ludvika med Håksberg markerat.

Flygfoto över Håksberg med området markerat.

Flygfoto över Håksberg med området markerat.

Inom området finns en detaljplan för sju byggnadskroppar, cirka 300 kvm BYA per byggnad och max tre våningar. Lokalgata samt ledningsinfrastruktur finns intill området vilket gör att här är det möjligt att skapa bostäder snabbt!

Intill området finns förskola och skola, samt närhet till riksväg 50 med 7 minuter till Ludvika och 30 minuter till Borlänge.

Detaljplan:

Byggrätt:

Areal: Ca 3 ha

Typ av byggnation: Flerbostadshus

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: