Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska säga upp en plats inom förskola eller fritidshem.

OBS! För 6-åringar som börjar förskoleklass och behöver fritidshem till hösten och nu har en förskoleplats ska förskoleplatsen inte sägas upp.


Om du behöver fritidshem till ditt barn till hösten måste du aktivt söka en plats på skolan från 1 augusti via vår e-tjänst Min sida.

När du loggar in till e-tjänsten Min sida för förskola och fritidshem kan du även:

  • ansöka om plats inom barnsomsorgen
  • ansöka om överflyttning inom barnomsorgen (samma formulär som ansökan, på sidan där du anger barnets personuppgifter anger du längst ner ”Typ av ansökan = Omplacering”).
  • ändra kontaktuppgifter
  • svara på platserbjudande
  • ändra schema för barn i förskola eller fritidshem
  • ändra eller rapportera ny inkomst

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: