Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska säga upp en plats inom förskola eller fritidshem.

OBS! För 6-åringar som börjar förskoleklass till hösten och fortfarande behöver plats, ska platsen inte sägas upp. Nuvarande plats inom förskolan kommer automatiskt att övergå i en fritidshemsplats på skolan från 1 augusti.

När du loggar in till e-tjänsten Min sida för förskola och fritidshem kan du även:

  • ansöka om överflyttning inom barnomsorgen (samma formulär som ansökan, på sidan där du anger barnets personuppgifter anger du längst ner ”Typ av ansökan = Omplacering”).
  • ändra kontaktuppgifter
  • svara på platserbjudande
  • ändra schema för barn i förskola eller fritidshem
  • ändra eller rapportera ny inkomst

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: