Misstänker du att en person är utsatt för våld eller utsätter någon annan för våld?

Det kan hända att man får reda på att en släkting eller en vän utsätts för våld i nära relation eller själv är våldsam mot någon. Detta innebär ofta blandade känslor. Vissa försöker hålla sig neutrala och andra tycker att det är en privat sak och vill inte “lägga sig i”.

Men våld är komplicerat och kan vara mycket allvarligt för den personen och de eventuella barn som kan finnas i hemmet. Är du orolig för en närstående är du välkommen att ringa oss för stöd. Om du misstänker att ett barn blir utsatt för våld bör du genast anmäla detta till socialtjänsten.

Människor kan ofta förändras om de vill. De som behandlar sin partner illa kan välja att ta steg mot att sluta. Men du som närstående kan inte göra det åt dem. De behöver börja hos sig själva. Det första steget är att söka professionell hjälp.

Våld i nära relationer kan vara:

 • Fysiskt
 • Psykiskt
 • Sexuellt
 • Ekonomiskt
 • Materiellt
 • Socialt
 • Försummelse

Oftast förekommer flera typer av våld i en relation. Mer om olika typer av våld.

Brott i nära relationer, exempelvis misshandel, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, står under allmänt åtal. Detta innär att det inte behöver vara den som är utsatt som anmäler brottet till polisen, utan vem som helst som får vetskap om dessa brott kan anmäla det. Våld i nära relationer får inte bortförklaras med att det exempelvis är för sent eller för besvärligt att agera, att det är ett omsorgsproblem eller att det är en familjekonflikt.

En person som utövar våld kan:

 • Vara mycket svartsjuk.
 • Ha ett stort kontrollbehov och övervaka vem den som misstänks vara utsatt träffar eller har kontakt med.
 • Försöka förändra den utsattes beteende.
 • Ha svårt att hantera sin ilska. Detta kan ha påverkat relationen till partner, barn, vänner, släktingar med flera.
 • Förolämpa och/eller förnedra den närstående.

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätter en närstående

 • Våga uppmärksamma situationen.
 • Var inte stressad utan ta dig tid att lyssna.
 • Möt personen i fråga med respekt, var inte dömande!
 • Våga fråga och ställ öppna frågor. Ställ frågorna enskilt.
 • Ge råd om var den som du misstänker utövar våld kan vända sig för att få hjälp.
 • Pressa inte den du misstänker.
 • Om personen frågar något som du inte vet, säg det och att du kan ta reda på svaret
 • Kontakta polisen Länk till annan webbplats. vid behov. Du har möjlighet att ringa polisen anonymt och delge dem dina misstankar. Polisen följer upp dina uppgifter och bestämmer om en polisanmälan kan upprättas.
 • Kontakt oss på individ- och familjeomsorgen, eller vänd dig till någon av stödjourerna eller hjälplinjerna för att få råd och stöd, se Råd och stöd på chatt och telefon

Kontakta oss

Individ och familjeomsorgen

Stöd- och försörjningsenhetens Våldsteam

Telefon: 0240-868 09, vardagar klockan 8.00-12.00 samt 14.00-16.00.

Om du inte har möjlighet att ringa går det även bra att besöka oss.

Besöksadress: Ljunghällsvägen 45 Ludvika

Receptionens ordinarie öppettider: vardagar klockan 9.30-12.00 samt 13.00-16.00


Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: